PRIBID 2012

Pro nadace - příjemce prostředků z NIF zveřejňujeme roční hodnoty PRIBID pro první pracovní den každého kalendářního měsíce v roce 2012.

Tyto hodnoty jsou zatím předběžné, určené pro vaši informaci a  pro potřeby sledování.

Potvrzené hodnoty zde naleznete v lednu 2013.

 

PRIBID k 

 

2.lednu

1,31

1.únoru

1,34

1.březnu

1,35

1. dubnu

1,37

2. květnu

1,37

1. červnu

1,34

1. červenci

1,22

1. srpnu

1,13

3. září

0,99

1. říjnu

0,77

1. listopadu

0,64

1. prosinci

0,45

 

Aritmetický průměr hodnot za rok 2012: 1,1066

Vzorec pro výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosu NIF zní:

0,5 x 1,1066 x 1 / 100 x registrovaná výše příspěvků z NIF v nadačním jmění v Kč.

Hodnoty PRIBIDu

Hodnoty PRIBID pro rok 2013

Hodnoty PRIBID pro rok 2012

Hodnoty PRIBID pro rok 2011

Hodnoty PRIBID pro rok 2010

Hodnoty PRIBID pro rok 2009

Hodnoty PRIBID pro rok 2008

Hodnoty PRIBID pro rok 2007

Hodnoty PRIBID pro rok 2006