Nadace pro transplantace kostní dřeně

Naši členové

Nadace pro transplantace kostní dřeně zřídila a financuje Český národní registr dárců dřeně. Podporuje tak program dárcovství kostní dřeně v ČR, zejména na Hematologicko-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Dále individuálně podporuje pacienty a jejich rodiny v souvislosti s transplantací kostní dřeně, podporuje program transplantací dřeně přístrojovým a investičním vybavením pracovišť, vzdělávání v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny a výzkum v těchto oborech. Tento transplantační program spojený s plzeňským pracovištěm má všechny prestižní světově uznávané certifikáty kvality pro pacienty, dárce kostní dřeně i plátce zdravotní péče - WMDA, EFI a JACIE.

 

Nadace pro transplantaci kostní dřeně

ředitelka nadace:

Renata Jenšíková,

tel. 377 521 753,

mail: jensikova@kostnidren.cz

 

Šárka Prusíková,

tel. 377 521 753,

mail: prusikova@kostnidren.cz

 

Univerzální kontakt: nadace@kostnidren.cz

web: www.kostnidren.cz  www.transplantace.cz

Naši členové