Nadace Landek Ostrava

Naši členové

Poslání  NADACE LANDEK OSTRAVA  :

  • záchrana a údržba hornických památek a dokumentů
  • záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo dříve souvisely
  • seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem
  • zachování a obnova starých hornických tradic a zvyků
  • podpora kultury v regionu i mimo něj

 

Nadace  LANDEK  Ostrava

Vítkovická 3108/11

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

 

T +420 595 620 045

info@nadace-landek.cz

www.nadace-landek.cz

 

Naši členové