Nadace J&T

Naši členové

Posláním Nadace J&T je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru.

 

Nadace J&T
Malostranské nábřeží 563/3
118 00 Praha 1
Tel: +420 221 710 374
E-mail: nadacejt@nadacejt.cz
Bližší informace o organizaci: www.nadacejt.cz

 

 

 

Naši členové