Nadace Rozvoje občanské společnosti

Naši členové

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí.

 

Ředitelka: Hana Šilhánová
tel.: +420 227 217 212
mob.: + 420 604 207 099
e-mail: hana.silhanova@nros.cz
Adresa: Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00
web: www.nros.cz

 

Naši členové