Nadační fond VITA HUMANA

Naši členové

Posláním nadačního fondu Vita Humana je rozvoj výzkumu a vzdělanosti v oblasti reprodukční medicíny,který směřuje k prevenci vrozených vývojových vad a dědičných nemocí,podpora léčebně-preventivních opatření u rodin s rizikem přenosu dědičně podmíněných vad a nemocí, podpora léčby neplodných párů s genetickými faktory neplodnosti.

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

ředsedkyně správní rady,

 

NF VITA HUMANA,

Svatá Kateřina 73,

678 01 Šebrov - Kateřina

tel: 602 572 432,

email: info@vitahumana.cz

 

Mgr. Richard Lang,

místopředseda správní rady,

kancelář NF:

Dvořákova 14,

602 00 Brno

email: lang@aklang.com

Naši členové