Nadace Tři brány

Naši členové

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci           

 

Poslání - dle statutu: Základním posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Za tímto účelem nadace shromažďuje projekty v oblasti vzdělávání, kultury a oblasti sociální ve městě Vyškově a v oblasti Vyškovsko, posuzuje jednotlivé projekty a uděluje granty na vzdělávací a kulturní aktivity. Přiděluje sociální příspěvky v oblasti vzdělávání. Nadace nepodporuje činnost politických stran a hnutí.

                    

ředitelka nadace - Martina Šlampová
vedoucí kanceláře nadace - Milena Večerková

 

 

Adresa: Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 342 670

nadace@tribrany.cz

http://www.tribrany.cz
IČO: 49408593

Naši členové