Nadace Tři brány

Naši členové

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci           

 

Poslání - dle statutu: Základním posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Za tímto účelem nadace shromažďuje projekty v oblasti vzdělávání, kultury a oblasti sociální ve městě Vyškově a v oblasti Vyškovsko, posuzuje jednotlivé projekty a uděluje granty na vzdělávací a kulturní aktivity. Přiděluje sociální příspěvky v oblasti vzdělávání. Nadace nepodporuje činnost politických stran a hnutí.

                    

ředitelka nadace - Martina Šlampová
vedoucí kanceláře nadace - Milena Večerková

 

 

Adresa: Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 342 670

nadace@tribrany.cz

http://www.tribrany.cz
IČO: 49408593

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.