Nadace GCP

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných. Tento princip platil v roce 1827, když vznikla Česká pojišťovna, a platí samozřejmě i dnes. Klienti samozřejmě očekávají, že jim pojišťovna v kritických okamžicích jejich života pomůže; očekávají však také, že pojišťovna bude vždy jednat eticky a korektně, nabídka bude srozumitelná a procesy rychlé a jednoduché. Pomáhala již v 19. století, kdy podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání.

 

Česká pojišťovna založila na konci roku 2009 Nadaci České pojišťovny, která v roce 2015 změnila název na Nadaci GCP a sfúzovala se shodně starou Nadací pojišťovny Generali. Nadace GCP vznikla za účelem podpory právnických a fyzických osob sledujících dosahování obecně prospěšných cílů. Podporuje činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sportovní, sociální a vzdělávací.


Zaměstnanci skupiny Generali ročně odpracují v rámci programu firemního dobrovolnictví stovky hodin. Pomoci svému okolí může společně s Nadací GCP i veřejnost prostřednictvím Grantového programu.

Kontakt:
Nadace GCP
Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4
T +420 224 557 638
nadace@nadacegcp.cz

 

Web Nadace GCP

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/pages/clanek.php | /data/www/donorsforum.cz/pages/kat_clanky.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |