Galerie ambasadorů dárcovství

Fórum dárců vám představuje inspirativní profily současných i minulých osobností tuzemské filantropie. Jsou to lidé, kteří motivují a motivovali svým konáním k dárcovství širokou veřejnost. A také osobnosti, které se zasloužily o rozvoj českého nadačního prostředí.

Fórum dárců od roku 2018 oceňuje v Cenách Fóra dárců významné ambasadory dárcovství, příběhy dalších přináší prostřednictvím kampaně A co vy?

Další videa A co vy najdete na YouTube kanálu Daruj správně.

Vyberte podle roku:

...nebo vyberte osobu:

Lukáš Huňka  

Lukáš Huňka vytvořil v březnu 2020 službu sousedskapomoc.cz jako bezprostřední reakci na probíhající koronavirovou krizi. Tato občanská iniciativa propojila už přes 6000 dobrovolníků s lidmi, kteří aktuálně potřebují jejich pomoc na lokální úrovni po celé ČR. [Celý medailon]

Eva Knappová 

Paní Eva Knappová je dlouholetou ředitelkou Aliance žen s rakovinou prsu a zasloužila se o rozšíření povědomí o tomto závažném onemocnění. Stála u vzniku osvětových kampaní i preventivních programů. Před založením Aliance patřila Eva Knappová k prvním lidem, kteří do českého prostředí uvedli koncept fair trade produktů. [Celý medailon]

Ladislav Čerych(In memoriam) 

Sociolog, významný mecenáš a odborník na vzdělávací politiku. Žil hlavně v Paříži, kde působil v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, vedl Evropský ústav pro vzdělávání a sociální politiku. [Celý medailon]

Hana Frištenská 

Hana Frištenská Štarková vystudovala práva a je jednou ze zakladatelek Nadace rozvoje občanské společnosti. Mezi lety 1977 a 1991 pracovala jako kurátorka a metodička práce s Romy v Praze. [Celý medailon]

Stanislav Lhota 

Český primatolog, zoolog a ochránce indonéského životního prostředí. Pracuje v ZOO Ústí nad Labem a na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. [Celý medailon]

Dagmar Havlová 

Dagmar Havlová je od roku 1997 předsedkyní Správní rady a zakladatelkou Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. [Celý medailon]

Olga Havlová (11. 7. 1933 – 27. 1. 1996)  

Olga Havlová založila s přáteli z Charty 77 počátkem roku 1990 Výbor dobré vůle. V roce 1992 založila Nadaci Olgy Havlové. Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. [Celý medailon]

Josef Kautzner 

Profesor Josef Kautzner je od roku 2001 přednostou Kliniky kardiologie IKEM. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). [Celý medailon]

Ivan Dejmal (in memoriam) 

Ekolog a politik Ivan Dejmal (1946 – 2008) patřil v dobách normalizace patřil k nejvýznamnějším postavám československého disentu. Už tehdy projevoval zájem o problematiku ochrany přírody a krajiny, který mohl po sametové revoluci v letech 1991 - 1992 zúročit v úřadu ministra životního prostředí [Celý medailon]

Hana Šilhánová 

Hana Šilhánová stojí za neuvěřitelným úspěchem NROS, díky ní se navíc nadační sektor rozvíjel vždy dle etických pravidel, je také výraznou podporovatelkou liberálně demokratického systému, morálních hodnot a všeho, co společnost potřebuje, aby sama mohla podporovat ty, kteří jsou na tom občas více než bídně. [Celý medailon]

Lenka Deverová  

Lenka Deverová je advokátka, která se od roku 1994 specializuje na oblast nadačního a spolkového práva. Podílela se na přípravě zákonů týkajících se neziskového sektoru např. zákona o nadacích a nadačních fondech nebo občanského zákoníku. [Celý medailon]

Jakub a Martin Hofmannovi  

Mladší z bratrů, Jakub, se věnuje marketingové komunikaci a Martin je populární český herec. Oba mají rádi bojové sporty. Spojili své síly, využili své kontakty a na sociálních sítích realizovali velmi úspěšnou fundraisingovou kampaň na osvětu v rámci dětské paliativní péče s podporou předních českých MMA zápasníků a dalších známých osobností. [Celý medailon]

Věněk ŠilhánIN MEMORIAM  

Věněk Šilhán – ekonom a profesor patří mezi významné osobnosti před i polistopadového období naší země. Aktivně vystoupil proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky v roce 1968. Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77 a na konci 80. let se angažoval v Klubu za demokratickou přestavbu Obroda. [Celý medailon]

Zdeněk Svěrák 

Zdeněk Svěrák je český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel. V roce 1994 založil Zdeněk Svěrák s občanským sdružením Svaz paraplegiků Centrum Paraple, které pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. [Celý medailon]

Petr Sýkora (45) 

Mecenáš a spoluzakladatel nadace Dobrý anděl Petr Sýkora přivedl k pravidelnému drobnému dárcovství tisíce lidí. Vybudoval úspěšnou firmu Papirius, kterou prodal. A začal pomáhat druhým. V roce 2011 se svým společníkem Janem Černým nadaci Dobrý anděl na podporu rodin, které se potýkají s vážnou nemocí rodiče či dítěte. [Celý medailon]

Tomáš Slavata(38) 

Triatlonista a filantrop Tomáš Slavata neměl šťastné dětství. Stal se však přesto dobrým sportovcem a rozhodl se pečovat o děti z problémových poměrů, jaké zažil on sám. [Celý medailon]

Čestmír Horký  

Čestmír Horký je již 9. rokem v čele Nadačního fondu pomoci. V lednu 2020 založil charitativní dárcovskou platformu znesnáze21, která umožňuje snadné založení sbírky pro veřejně prospěšné projekty a pro lidi v tíživé situaci. Vedle pomoci potřebným se aktivně zasazuje o důvěryhodnost a transparenci neziskového sektoru, a to především v oblasti veřejných sbírek. [Celý medailon]

František Janouch 

Je český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl, disident a zakladatel Nadace Charty 77. [Celý medailon]

Nora Fridrichová 

Nora Fridrichová je česká redaktorka a moderátorka, která se dlouhodobě věnuje pomoci rodičům samoživitelům. V důsledku pandemie koronaviru mnoho z nich zůstalo téměř bez příjmu. [Celý medailon]

Josef Šedlbauer  

Josef Šedlbauer je profesor a vedoucí katedry chemie Technické univerzity v Liberci, která po vypuknutí koronavirové pandemie sestavila stroj na výrobu nanovláknenné vrstvy, ze které bylo možné vyrobit tisíce roušek denně nebo ji použít jako filtrační vrstvu do roušek bavlněných. [Celý medailon]

Jiřina Hanušová (in memoriam) 

Jméno publicistky a psychoterapeutky Jiřiny Hanušové (1939 – 1999) bude už navždy spojeno s přezdívkou "Sally". V roce 1968 založila v týdeníku Mladý svět rubriku "Dopis pro Sally" a externě ji vedla od roku 1969 až do roku 1991. [Celý medailon]

Jaroslav Svejkovský 

Jaroslav Svejkovský pracuje od roku 1988 jako advokát a od roku 2003 je společníkem AK SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ – advokáti s.r.o. Působí jako člen Legislativní rady vlády ČR a pracuje v orgánech České advokátní komory. [Celý medailon]

Martin Stiller  

Cestovatel a horal, původem z Broumovska, a nyní působící na beskydské horské chatě Prašivá. Od zahájení její rekonstrukce je koordinátorem celého dobrovolnického projektu a tažným koněm sbírkových kampaní, ať už různých veřejných nebo crowdfundingových. [Celý medailon]

Ondřej Zmeškal (27) 

Běžec a triatlonista Ondřej Zmeškal před 8 lety ztratil zrak. Začal běhat. V roce 2016 uběhl nejtěžší maraton světa na Velké čínské zdi. [Celý medailon]

Božena Jirků 

Božena Jirků stála u znovuzrození charity u nás po roce 1989. Dnes již legendární sbírkou Konto Míša odstartovala spolu s celým týmem nadace tradici charitativních sbírek v Česku. [Celý medailon]

Hana Bučková 

Primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky MUDr. Hana Bučková, Ph.D., se dlouhodobě specializuje na onemocnění epidermolysis bullosa congenita (EB) zvané nemoc motýlích křídel a právě díky ní patří Česká republika mezi země s nejkomplexnějším systémem léčby tohoto vzácného vrozeného kožního onemocnění. [Celý medailon]

Roman Lupoměský 

Ředitel organizace Neslyšící s nadějí Roman Lupoměský neslyší od narození. Proto se v komunitách neslyšících cítí velice dobře. A kdo jiný může chápat úhel pohledu neslyšících než ten, kdo se s životem bez sluchu sám potýká. [Celý medailon]

Václav Salajka (54) 

Ředitel Oblastní charity Hodonín Václav Salajka pocházím ze zemědělské rodiny, od malička mu byla vštěpována láska k přírodě, úcta k lidem, Nejraději vzpomíná na chvíle prožité ve vinohradě s jeho otcem, který mu vštípil životní ideu, že „každý člověk by měl mít takový cíl, aby učinil v ten den druhého člověka aspoň na chviličku šťastným“. [Celý medailon]

Nikol Leitgeb  

Nikol Leitgeb (roz. Štíbrová) je česká herečka, moderátorka a influencerka, která má na svém instagramovém účtu přes 600 tisíc sledujících a svými trefnými příspěvky a videi dokázala nejen pobavit, ale i ovlivnit či inspirovat k filantropii řadu svých fanoušků a fanynek. [Celý medailon]

S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká 

S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká je Představená Domova sv. Karla Boromejského. Vystudovala teologii a celý svůj život se starala o druhé jako zdravotní sestra a pečovatelka. [Celý medailon]

Kateřina Sokolová  

Kateřina Sokolová je zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu AutTalk, který, jak sama říká, vznikl s láskou, vírou ve spolupráci a s odhodláním zlepšovat možnosti dětí s poruchami autistického spektra a jejich rodin. [Celý medailon]

Maria Křepelková 

Maria Křepelková založila organizaci Život dětem již před dvaceti lety. Od té doby neúnavně shání peníze pro nemocné děti, osobně rodiny navštěvuje, zařizuje, organizuje. Obecně prospěšná společnost Život dětem vytvořila celonárodní projekt – charitativní sbírku, známou pod názvem Srdíčkové dny. [Celý medailon]

Jakub Voráček 

Hokejista Jakub Voráček pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou. Útočník Philadelphia Flyers, hráč národního týmu pro MS 2019 na Slovensku, představil již před více než čtyřmi lety Nadaci Jakuba Voráčka, kterou založil společně̌ se svou sestrou, Petrou Klausovou, které byla tato diagnóza před lety potvrzena. [Celý medailon]

Viliam Sivek  

Viliam Sivek je podnikatel působící v cestovním ruchu již 30 let, kdy ihned po společenské změně v naší republice jako jeden mezi prvními využil možnost svobodně a na vlastní riziko podnikat. Založil vlastní rodinnou firmu, která se dlouhodobě vyvíjela, až dospěla do jednoho z předních hráčů na vnitrostátním i evropském trhu. [Celý medailon]

Miroslav Kundrata 

Jde bezesporu o jednu z nejvýraznějších postav českého neziskového sektoru. Absolvoval geografii na přírodovědecké fakultě v Brně. Angažuje se ve Fóru dárců a v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Soustřeďuje se také na práci s firmami ve společných projektech v oblasti udržitelného rozvoje. [Celý medailon]

Lea Surovcová 

Redaktorka České televize, která jako první před lety upozornila a rozjela pomoc pro děti, které nechodí na obědy, protože rodiče na ně nemají peníze, a stále se tomuto tématu věnuje. [Celý medailon]

Helena Továrková 

Helena Továrková je ředitelkou brněnské Nadace Veronica. Již před 5 lety nastartovala spolupráci s návrháři a studenty módy na propagaci upcyklace a udržitelné módy ve spojení s nadačními obchody a prostřednictvím módních přehlídek u nás i v zahraničí rozšiřuje povědomí o tématu a získává tak zároveň prostředky na ochranu přírody a krajiny. [Celý medailon]

Jitka Štambachová 

Výkonná ředitelka Nadace Bona (1992-2014). Po celý svůj život věnovala nezměrné úsilí naplňování poslání nadace, destigmatizaci psychiatrických klientů a pomáhala k jejich znovu začlenění do společnosti. [Celý medailon]

Blanka Dvořáková 

Unikátní zařízení Slunce, jehož součástí jsou školy Slunce a Centrum služeb, zastřešuje nadační fond Slunce pro všechny. Zakladatelkou je speciální pedagožka Blanka Dvořáková, která svůj život zasvětila postiženým lidem. Vybudovala pro ně široké spektrum služeb, díky nimž se jí daří uplatnit své klienty ve společnosti a vytvořit jim smysluplný život. [Celý medailon]

Richard Smejkal 

Richard Smejkal je již 11 let dobrovolníkem Českého Červeného kříže a poslední 4 roky i velitel Ústředního krizového týmu ČČK. [Celý medailon]

Peter Chalupianský  

Zakladatel a člen správní rady v Klubu SRDCAŘŮ, již od roku 2014 realizuje neziskové projekty, které částkou přesahující 3 000 000 Kč pomohly stovkám potřebných osob. [Celý medailon]

Rudolf Jedlička(20. února 1869 až 26. října 1926) 

Rudolf Tomáš Jedlička (20. února 1869 až 26. října 1926) byl český lékař a mecenáš. Je zakladatelem samostatné české rentgenologie a radiologie a léčebné rehabilitace. [Celý medailon]

Vendula Pizingerová 

Vendula Pizingerová je prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje, který již 20 let pomáhá nemocným dětem. Jedná se především o dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. [Celý medailon]

Další informace najdete na následujících odkazech:

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.