Čeští filantropové

Dnešní český mecenáš je zhruba pětatřicátník až čtyřicátník, který vybudoval úspěšnou a udržitelnou firmu, a dívá se kolem sebe a zajímá ho, jak by mohl pomoci společnosti, ve které žije. Zajímá se o společnost, ve které žije a podniká, chce vylepšit podmínky pro růst a rozvoj v ní a zejména klade důraz na úroveň vzdělanosti českých lidí, říká výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová ve své stati Čeští mecenáši - nový živočišný druh?

 

Výběr Fóra dárců

Čeští mecenáši v průběhu staletí


Josef Hlávka

český architekt, stavební podnikatel, politik a mecenáš. Jeho stavební firma realizovala mimo jiné řadu staveb na tehdy budované vídeňské Ringstraße. Z jeho architektonických návrhů je známá například Rezidence bukovinských metropolitů v Černovicích, zapsaná na Seznam světového dědictví v Evropě, nebo budova Zemské porodnice v Praze.


Později se stal hlavním zakladatelem, mecenášem a I. prezidentem České akademie pro vědu slovesnost a umění (předchůdkyně dnešní Akademie věd). Koncem života založil Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, přes toto nadání odkázal svůj veškerý majetek národu s přesným určením, jak mají být každoroční výnosy z tohoto majetku rozdělovány.

 

(zdroj: Wikipedie)


„On jediný zřejmě dodnes je (možná jediným) synonymem pro slovo mecenáš v Česku. Jako úspěšný podnikatel vydělal spoustu peněz a velkou část z nich použil na své mecenášské záměry. Instituce, které díky jeho finanční podpoře vznikly, existují dodnes – Akademie věd i nadace.  Ačkoli se přátelil s mnoha tehdejšími politickými představiteli, žádný z nich na svou politickou činnost od něj nedostal ani zlatku. S jakým rozmyslem a s ohledem na budoucnost podnikal, tak také své peníze rozdával. Idealisticky formuloval vyšší zájmy, myslel na obecné blaho,“ uvádí Antonie Doležalová v článku Současní filantropové se stávají nevolenými státníky.


Josef Jan Frič

Český průmyslník vybudoval a v roce 1906 otevřel hvězdárnu v Ondřejově (Astronomický ústav ČR), kterou věnoval Československu.


Rudolf Jedlička

Lékař, zakladatel české rentgenologie, radiologie a léčebné rehabilitace. V roce 1913 založil v Praze ústav pro tělesně postižené děti, který dodnes nese jeho jméno a stále slouží handicapovaným dětem.


Alois Klár

Německý filolog a filantrop, emeritní děkan filozofické fakulty v Praze. Byl jedním ze čtyř zakladatelů pražského ústavu pro slepé děti (1807) a pro dospělé (1832) – tzv. Klárova ústavu. Klár všechny peníze, které utržil ze svých spisů, věnoval na podporu chudých studentů, nadaci pro umělce anebo právě ve prospěch slepeckého ústavu.


Jan Petr hrabě Straka, pán na Nedabylicích a Libčanech

Císařský tajný rada, který roku 1710 odkázal svůj majetek ke zřízení akademie pro nemajetné syny české šlechty. Z jeho finančních prostředků byli podporováni po následující roky šlechtičtí stipendisté, samotný vzdělávací ústav, dnešní Strakova akademie, byl vystavěn až koncem 19. století. Dnes slouží jako sídlo české vlády.

 

Do éry velkých českých mecenášů vás přenese také článek Zlatá éra českého mecenáštví, který publikoval portál Euro.cz.

Čeští mecenáši současnosti

Je jich hodně a nechceme někoho upřednosňovat a naopak někoho opomenout. V naší online Zážitkové knize dárcovství si můžete přečíst poděkování některým z nich, které jim zasílají vděční příjemci darů a neziskové organizace.

 

Odkazy na příběhy největších tuzemských filantropů:

 

Česká televize: Filantrop

Neovlivni: Databáze filantropů

Wikipedie: Čeští filantropové

Euro: Čekání na Gatese. Tuzemští miliardáři se učí filantropii

 

Další v sekci O dárcovství

Mapa dárcovství 2022 Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek Galerie ambasadorů dárcovství Dárcovství v Česku Trendy v zahraničí Charitativní crowdfunding Charitativní P2P Zaměstnanecké sbírky Ověřené veřejné sbírky Individuální dárcovství Čeští filantropové Vše má svá pravidla

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.