Dárcovství v Česku

Je to na každém z nás: jednotlivci i firmě!

Dárcovství je alternativní součást podpory nestátních neziskových organizací. Jako dárce můžete přispět k podpoře oblasti neziskového sektoru, která je pro vás důležitá a kde chcete, aby vaše peníze pomohly konkrétnímu projektu.

 

Chcete mít dobrý přehled, jak se vyvíjí dárcovství v Česku ve srovnání se zahraničím? Pak si projděte Mapu dárcovství.

Profesionální dárci: Nadace a nadační fondy

Ze své podstaty jsou nadace profesionální dárci a přesně tak fungují tradiční české nadační subjekty. Mají za sebou mnohdy víc než 20 let fungování, ročně rozdělí stovky milionů korun. Díky tomu jsou velmi hodnotnou silou českého veřejně prospěšného sektoru, hledači a podporovateli sociálních inovací a hybateli společnosti v tom nejlepším slova smyslu.

Bez českých nadací by chyběla například podpora rané péče, komunitního plánování či pěstounství.

 

V roce 2018 působí v České republice 2 296 nadací a nadačních fondů, což je proti roku 2017 o 83 subjektů více. Z toho je 480 (475 v roce 2017) nadací a 1 816 (1738 v roce 2017) nadačních fondů. 324 (303 v roce 2017) z nich je firemních, jde o 114 nadací a 210 firemních nadačních fondů.

 

Oproti tomu 1 972 (1910 v roce 2017) z nich je nefiremních, z toho 366 jsou nadace a 1 606 nefiremní nadační fondy.

 

Firemní nadace a fondy v roce 2017 celkem rozdělily více než 677 milionů korun (v roce 2016 více než 644 milionů korun). Je to o 33 milionů korun více než v předešlém roce. Nefiremní nadace a nadační fondy investovaly v roce 2017 do veřejně prospěšných projektů přes miliardu korun (745 milionů korun v roce 2016).

Celkem nadace a nadační fondy v roce 2017 rozdělily 1 682 470 000 korun.

 

Podívejte se přehledně v žebříčcích, jak tuzemské nadace a nadační fondy rozdělují finance na veřejně prospěšné projekty.

Darovat můžete i vy. Třeba hned teď!

Fórum dárců je provozovatelem služby Darcovskasms.cz a portálu pro individuální dárce Darujspravne.cz.

 

V obou projektech naleznete prověřené organizace, které mají veřejnou sbírku a máte k dispozici internetové nástroje dárcovství, které vám darování usnadní.

 

Kromě finančních darů můžete darovat svůj čas jako dobrovolníci a pomoci organizaci buď manuální prací, nebo také jako expert a poskytnout své znalosti a zkušenosti v oboru, které organizace často potřebují, ale odborníci jim chybí.

 

Rozhodnete-li se stát dárcem některé neziskové organizaci, máte možnost a nárok uplatnit odečet darů z výše své daně z příjmů. Je důležité vědět, z jaké pozice odpočet uplatňujete:

Fyzická osoba (zaměstnanci i OSVČ)  (podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Potvrzení o daru vám vydá nezisková organizace, které jste dar poskytli. Potvrzení o daru si můžete vygenerovat také na některých charitativních crowdfundingových portálech, například na Darujspravne.cz. Je však nutné, aby platba obsahovala minimálně vaše jméno, podle něhož bude možné platbu identifikovat.

Právnická osoba (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Minimální výše jednoho daru pro odpočet je tedy u PO 2000 Kč.

  • Dar právnických osob je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku § 628.

  • Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peníze, movitá věc, nemovitost, majetková účast apod.). Je potřeba rozlišovat darování od sponzorování.

  • Sponzoring je založen na poskytnutí propagační nebo reklamní služby neziskovou organizací firmě jako protislužba finanční podpory. V takovém případě je sepsána smlouva o reklamě.

Další v sekci O dárcovství

Mapa dárcovství 2019 Galerie ambasadorů dárcovství Dárcovství v Česku Trendy v zahraničí Charitativní crowdfunding Charitativní P2P Zaměstnanecké sbírky Ověřené veřejné sbírky Individuální dárcovství Čeští filantropové Vše má svá pravidla

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/adminpages/sideboxmenu.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |