Individuální dárcovství

Jsou Češi štědří dárci? Dárcovství fyzických osob se podle údajů z ministerstva financí drží dlouhodobě na hladině 1,7 miliardy korun. Nejčastěji lidé přispívají na sociální a zdravotní oblast.


Výsledky výzkumů veřejného mínění ukazují, že Češi rádi darují - alespoň jednou ročně každý druhý z nás. I výše darů, kterou si podle dat z ministerstva financí odepisujeme z daní, vykazuje průběžný nárůst.


Když se podíváme na to, co říkají čísla a výše darů, stojí si čeští dárci i ve srovnání s evropským kontextem dobře. Dlouhodobě jsme však byli spíš jednorázovými podporovateli, zatímco od roku 2015 pozorujeme, že se tento trend postupně začíná měnit. Češi začínají podporovat charitativní aktivity spíše dlouhodobě, a nebo se o tuto podporu aktivně zajímají.


Dlouhodobá a pravidelná podpora vybrané neziskovky, ať už finanční nebo nefinanční, je velmi důležitý trend, který Českou republiku pomalu posouvá do vyspělé Evropy.

Výše průměrného ročního daru je srovnatelná s evropskou úrovní, protože v dlouhodobém časovém horizontu dosahuje přibližně 10 500 korun ročně. Na podrobnosti se podívejte do Mapy dárcovství.

Dárcovství v regionech

Od roku 2011 do roku 2015 stoupl počet individuálních dárců v Česku ze zhruba 120 tisíc na téměř 150 tisíc. Nejvíce dárců je v Praze - v roce 2015 jich bylo necelých 27 tisíc. Následoval Středočeský kraj s 19 tisíci a Jihomoravský kraj s více než 16 tisíci dárci. Nejméně dárců bylo v krajích Karlovarském (cca 2 800) a Libereckém (lehce přes 5 000).


Nejštědřejší byli v roce 2015 v průměru Pražané. Peníze daroval neboli odčitatelnou položku „hodnota daru/darů” uplatňoval ani ne každý padesátý obyvatel hlavního města, podobně jako každý ani ne šedesátý obyvatel Vysočiny. Méně je dárcovství v módě v Karlovarském a Ústeckém kraji, dárcem je tam v průměru jeden z více než stovky obyvatel, celorepublikový průměr je přitom jeden dárce na 71 lidí.

Nejvyšší průměrná výše darů fyzických osob byla v roce 2015 opět v hlavním městě  - 15 tisíc korun. Na druhém a třetím místě jsou Moravskoslezský a Olomoucký kraj. V Olomouckém kraji došlo u fyzických osob mezi roky 2011 a 2015 také k nejvyššímu nárůstu průměrné výše hodnoty daru.


(zdroj: ministerstvo financí, Fórum dárců, Česko v datech)


Podrobná čísla najdete také v Mapě dárcovství

Další v sekci O dárcovství

Dárcovství v Česku Mapa dárcovství Trendy v zahraničí Charitativní crowdunding Charitativní P2P Zaměstnanecké sbírky Ověřené veřejné sbírky Individuální dárcovství Čeští filantropové Vše má svá pravidla

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.