Trendy v zahraničí

Slovensko

Na Slovensku je situace ve firemním nadačním sektoru zcela jiná než v Česku - a to s ohledem na daňové asignace ve výši 1 až 2 %, které platí pro právnické osoby.  V principu jde o to, že firma může připsat jedno nebo až 2 % z částky, kterou má odvést na dani, vybranému a řádně registrovanému neziskovému subjektu.

 

Na Slovensku si tak firmy často zakládají vlastní firemní nadace, kterým pak následně asignují svoje jedno až 2 % z daní a tuto částku pak prostřednictvím vlastní nadace rozdělí v řádném grantovém řízení.  

 

Od 1. 1. 2016 mohou po změně zákona firma  i nadále asignovat celá 2 % pouze v případě, pokud firma poskytne dar alespoň ve výši 0,5 % ze svého zisku. Pokud tak firma neučiní, může asignovat pouze procento svojí daňové povinnosti.

 

Na Slovensku funguje zhruba stovka firemních nadací, které spravují svoje asignované prostředky, 8 z nich je sdruženo v Asociaci firemních nadací a řídí se jak jejími stanovami, tak etickým kodexem.

 

Firmy, respektive jejich nadace nebo sdružení, patří k významným příjemcům asignovaných prostředků a pravidelně se umisťují v TOP žebříčku největších příjemců.

 

Podle údajů, které zveřejnila Nadace Pontis a Centrum pre filantropiu, tak největší slovenské firemní nadace a fondy rozdělily například v roce 2012 celkem více než 9 394 tisíc EUR, což v přepočtu činí zhruba čtvrt miliardy korun.

 

K největším slovenským firemním nadacím patří Nadácia SPP, Nadácia Orange a Nadácia Slovenskej sporitelně.

 

Velká Británie

Ve Velké Británii sleduje vývoj a dary grantujících nadací každoročně Association for Charitable Giving se svými partnerskými organizacemi. Od roku 2015 sledují také 45 největších britských firemních nadací, které představují 9 % z celkového nadačního sektoru. Ty rozdělily v letech 2013 - 2014 celých 217 milionů liber, což v přepočtu znamená 8,246 miliard korun.  

 

K největším firemním nadačním dárcům patří Lloyds Bank Foundation for England and Wales s více než 22 darovanými miliony liber, následovaná Shell Foundation s 21 miliony liber a Vodafone Foundation, která věnovala 20 milionů liber. Prvních největších šest britských firemních dárců představuje skoro polovinu darů v tomto nadačním segmentu.

 

Spojené státy americké

Americká organizace Foundation Center zveřejnila v roce 2015 data za firemně nadační sektor v USA a z nich vyplývá, že 50 největších firemních nadací věnovalo za sledované období celkem 2,738 miliard dolarů, což je v přepočtu více než 67 miliard korun.

 

K největším firemně nadačním dárců patří Nadace Novartis, Wells Fargo Foundation a Wall Mart Foundation. I zde platí, že ti největší dárci na prvních příčkách tvoří téměř polovinu všech darovaných peněz prostřednictvím firemních nadací a fondů.

 

Další v sekci O dárcovství

Dárcovství v Česku Mapa dárcovství Trendy v zahraničí Charitativní crowdunding Charitativní P2P Zaměstnanecké sbírky Ověřené veřejné sbírky Individuální dárcovství Čeští filantropové Vše má svá pravidla

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.