Trendy v zahraničí

Slovensko

Na Slovensku je situace ve firemním nadačním sektoru zcela jiná než v Česku - a to s ohledem na daňové asignace ve výši 1 až 2 %, které platí pro právnické osoby.  V principu jde o to, že firma může připsat jedno nebo až 2 % z částky, kterou má odvést na dani, vybranému a řádně registrovanému neziskovému subjektu.

 

Na Slovensku si tak firmy často zakládají vlastní firemní nadace, kterým pak následně asignují svoje jedno až 2 % z daní a tuto částku pak prostřednictvím vlastní nadace rozdělí v řádném grantovém řízení.  

 

Od 1. 1. 2016 mohou po změně zákona firma  i nadále asignovat celá 2 % pouze v případě, pokud firma poskytne dar alespoň ve výši 0,5 % ze svého zisku. Pokud tak firma neučiní, může asignovat pouze procento svojí daňové povinnosti.

 

Příjemců 2% daňových asignací bylo na Slovensku za rok 2019 celkem více než 15 tisíc. Získali více než 73 milionů eur (zhruba 1,89 mld. českých korun).

 

Poprvé v historii také fyzické osoby darovali více (36,9 mil. euro), než osoby právnické (36,1 mil. euro).

 

TOP 10 slovenských firemních nadací 2019

Nadácia Pontis 2 661 938,90 €
Nadácia Volkswagen Slovakia 1 597 497,24 €
Nadácia EPH 1 300 497,45 €
Nadácia ADELI 1 205 344,09 €
Nadácia SPP 1 143 912,27 €
Nadácia VÚB 1 039 911,51 €
Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 007 046,07 €
Nadácia U.S.Steel Košice 865 595,02 €
Nadácia Tatra banky 748 313,20 €
Nadácia Orange 662 983,54 €

TOP 10 slovenských občanských neziskových organizací 2019

Asociácia pomoci postihnutým – APPA 1 045 574,68 €
PLAMIENOK n.o. 872 023,19 €
POMOCNÍČEK o.z. 416 102,55 €
Nadácia PRO FUTURA 374 134,09 €
DOBRÝ ANJEL, n.o. 363 606,11 €
ONAS 355 168,76 €
Liga proti rakovine SR 342 961,60 €
Nadácia Centra pre filantropiu 336 271,39 €
Nadácia Spoločne pre región 335 494,45 €
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 326 697,44 €

 

Zdroj: Asociácie firmných nadácií a fondov (asfin.sk), údaje za rok 2019

 

Velká Británie

Ve Velké Británii sleduje vývoj a dary grantujících nadací každoročně Association for Charitable Giving se svými partnerskými organizacemi. Od roku 2015 sledují také 45 největších britských firemních nadací, které představují 9 % z celkového nadačního sektoru. Ty rozdělily v letech 2013 - 2014 celých 217 milionů liber, což v přepočtu znamená 8,246 miliard korun.  

 

K největším firemním nadačním dárcům patří Lloyds Bank Foundation for England and Wales s více než 22 darovanými miliony liber, následovaná Shell Foundation s 21 miliony liber a Vodafone Foundation, která věnovala 20 milionů liber. Prvních největších šest britských firemních dárců představuje skoro polovinu darů v tomto nadačním segmentu.

 

Spojené státy americké

Americká organizace Foundation Center zveřejnila v roce 2015 data za firemně nadační sektor v USA a z nich vyplývá, že 50 největších firemních nadací věnovalo za sledované období celkem 2,738 miliard dolarů, což je v přepočtu více než 67 miliard korun.

 

K největším firemně nadačním dárců patří Nadace Novartis, Wells Fargo Foundation a Wall Mart Foundation. I zde platí, že ti největší dárci na prvních příčkách tvoří téměř polovinu všech darovaných peněz prostřednictvím firemních nadací a fondů.

 

Další v sekci O dárcovství

Mapa dárcovství 2022 Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek Galerie ambasadorů dárcovství Dárcovství v Česku Trendy v zahraničí Charitativní crowdfunding Charitativní P2P Zaměstnanecké sbírky Ověřené veřejné sbírky Individuální dárcovství Čeští filantropové Vše má svá pravidla

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.