Nadace profesora Vejdovského

Členské nadace

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11. 1992.  Nese jméno významného očního lékaře uznávaného v Evropě, který se zasazoval o komplexní péči o zrakově postižené děti.

Nadace podporuje vzdělávání a péči o zrakově postižené děti i dospělé. V oblasti zdravotní péče podporujeme především osvětu, prevenci a záchranu zraku. V oblasti vzdělávání  preferujeme aktivity směřující k samostatnosti, tedy počítačovou gramotnost, jazykové znalosti, nákup kompenzačních pomůcek, pohybové aktivity, podporujeme hudebně nadané studenty ,  projekty pro děti předškolního věku. Za největší úspěch považujeme prosazení záměru výstavby historicky prvního českého vzdělávacího centra  pro zrakově postižené v Olomouci-Hejčíně.

Nadace profesora Vejdovského

předsedkyně správní rady:

Ing. Olga Sýkorová

 

místropředsedkyně správní rady

JUDr. Věra Hrabalová.

 

Telefon: 737 31 82 31

e-mail: nadace.prof.Vejdovskeho@seznam.cz

Webové stránky www.npv.wz.cz

Členské nadace