Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Členské nadace

Nadace byla založena v roce 1993 se srozumitelným cílem : podporovat  veškeré projekty, které přispějí k celkové rehabilitaci imisemi a tehdy i lesním hospodařením poškozené  chráněné krajinné oblasti. Projekt Záchrany a využití ohroženého genofondu lesních dřevin při obnově přírodě blízkých lesů Jizerských hor patřil k prvním a nejúspěšnějším a byl oceněn holandskou Nadací prince Bernarda, která naší nadaci pomohla při rozjezdu více než 2 mil.Kč. Podařilo se nám podpořit  řadu projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských lesů samotných a na mnoho dalších důležitých výzkumných projektů, konkrétních ochranářských opatření či ekologicko-výchovných programů pro veřejnost. Již od počátku spolupracujeme se Správou CHKO Jizerské hory a s Lesy České republiky, s. p., což nám zaručuje dobré odborné zázemí pro naše počínání.

Nadace podpořila za dobu své existence několik stovek malých i větších projektů o objemu více než 10  miliónů Kč, které přispěly k obnově přírodního prostředí jizerskohorské krajiny. Během tohoto období se Nadace také stala stabilizovanou institucí se základním nadačním jměním přes 45 mil. Kč.

 

V současné době vyhlašuje Nadace každoročně tři grantové programy - každý zaměřený na jinou cílovou skupinu. Krom organizací, které se starají o Jizerské hory přímo, podporujeme v základním grantovém programu i vydávání publikací o Jizerských horách a další ekologicko-ochranářské projekty. Studentským programem se zase snažíme pomoci mladým lidem, kteří se rozhodnou psát svou diplomovou nebo seminární práci na téma Jizerské hory. A třetím grantovým programem je podpora ekologické výchovy dětí na školách a v zájmových kroužcích.

 

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 

ředitel:

Mgr. Ondřej Petrovský,

+420 605 701 503,

email: petrovsky@nadaceivanadejmala.cz 

 

asistent ředitele:

Jakub Trsek,

+420 486 131 091,

email: trsek@nadaceivanadejmala.cz 

 

Matoušova 21, Liberec

www.nadaceivanadejmala.cz

Členské nadace