Nadace Rozvoje občanské společnosti

Členské nadace

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí.

Ředitelka: Hana Šilhánová
tel.: +420 227 217 212

mob.: + 420 604 207 099

fax:  +420 227 217 217

e-mail: hana.silhanova@nros.cz
Adresa: Jelení 196/15, 118 00 Praha 1
web: www.nros.cz

 

Monika Jamborová

Tel. +420 227 217 263

Mob.: +420 777 097 966

e-mail: monika.jamborova@nros.cz

Členské nadace