Nadace Terezy Maxové dětem

Členské nadace

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

 

Cílem Nadace Terezy Maxové je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině prostřednictvím podpory ohrožených rodin, umožnit významné zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní výchově prostřednictvím podpory a rozvoje stávajících i nových forem náhradní rodinné péče a umožnit úspěšné zapojení dítěte po skončení ústavní výchovy do samostatného života prostřednictvím podpory jeho osobnostního růstu a profesní připravenosti.

 

Účelem Nadace Terezy Maxové je finanční podpora všech forem takových činností, jež jsou v souladu s jejím posláním a cílem a účinně jej naplňují.

 

 

Nadace Tereza Maxová dětem

Ředitelka:

Terezie Sverdlinová,

terezie.sverdlinova@terezamaxovadetem.cz,

tel: 257 474 529

 

Manažerka pro provoz a granty:
Jiřina Nachtmannová
jirina.nachtmannova@terezamaxovadetem.cz,
tel: 257 474 527

 

 

 

Členské nadace