Nadace Český literární fond

Členské nadace

Nadace Český literární fond je jedním z mála alternativních zdrojů trvalé podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a  interpretace slovesného umění, publicistiky a vědy. Poprvé byla registrována v roce 1994. Podle ustanovení zákona č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech je registrována od  roku 1999 Městským soudem v Praze v nadačním rejstříku v oddíle N, vložka 94.

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního umění.
Výběrové řízení o poskytnutí nadačního příspěvku z každoročně veřejně vyhlašovaného  nadačního programu zajišťuje několik expertních skupin více než padesáti dobrovolných spolupracovníků, kteří hodnotí přijaté žádosti a správní radě připravují podklady pro udělení stipendií nebo grantů v jednotlivých oborech působení nadace.
Nadace každoročně oceňuje na návrh odborné poroty výjimečné literární dílo Výroční cenou Nadace ČLF.
Spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových se podílí i na Cenách Josefa Hlávky pro vědecké knižní práce.
 
Kontakt:

Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3 / 1721, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Předseda správní rady:PhDr. Jan Lukeš 

Ředitel nadace: PhDr. Ivo Purš, PhD.

Předseda dozorčí rady: Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.

www.nclf.cz

nadace@nclf.cz, nclf@nclf.cz

tel. 222 560 081 - 2 

Členské nadace

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/pages/clanek.php | /data/www/donorsforum.cz/pages/kat_clanky.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |