obr4share

Nadační fond Slunce pro všechnyNadační fondy 

Členské NF detail

Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami a podpory Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce, o.p.s. Centra služeb Slunce všem, o.p.s. a Okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR.


Nadační fond byl založen, aby získával materiální i finanční dary a následně je rozděloval mezi organizace, které pracují s dětmi a dospělými se speciálními potřebami . Nadační fond má povolenu veřejnou sbírku. Na několika místech našeho regionu jsou umístěny sběrné kasičky. 1x ročně jsou zveřejněny podmínky grantového řízení a na základě podané a schválené žádosti jsou příjmy z této sbírky rozdělovány žadatelům.


Dalšími zdroji získávání finančních prostředků jsou dary sponzorů a pořádání benefičních koncertů, aukcí výtvarných prací, pečení pro dobrou věc a dobročinných bazarů. Touto činností se nám podařilo prozatím získat finanční prostředky i na rozsáhlé investiční akce jako rekonstrukce a vybavení Domova dobré vůle v Unhošti Nouzově a Centra služeb Slunce všem, o.p.s v Unhošti a další podporované projekty.


Programy Nadačního fondu Slunce pro všechny:

  • Zahrada pro všechny se Sluncem úprava zahrad a hřišť škol
  • Stavíme se Sluncem dostavba zařízení uskupení Slunce
  • Cestujeme se Sluncem pořádání psychorehabilitačních pobytů v zahraničí i v tuzemsku
  • Poznáváme se Sluncem sbírka na zakoupení nového mikrobusu pořádání výletů a exkurzí, svozy a rozvozy
  • Kultura a sport se Sluncem pořádání kulturních a sportovních aktivit pro děti i seniory
  • Dobročinnost se Sluncem rozdělování věcných darů na jednotlivé organizace
  • Individuální projekty se Sluncem nákup speciálních rehabilitačních pomůcek, plavání, hipoterapie
  • Slunce děkuje poděkování za dlouhodobou sponzorskou pomoc a za dlouhodobou charitativní činnost


Čestným předsedou nadačního fondu je in memoriam režisér a herec pan Ladislav Smoljak.
Nadační fond je členem Asociace nadačních fondů FÓRA DÁRCŮ.

Ředitelka:

PaedDr. Blanka Dvořáková,

603 256 646, 312 698 188,

dvorakova@slunce.info

 

Martina Ebertová,

739 671 443,

ebertova@slunce.info

 

Sídlo NF:

Pražská 118,

273 51 Kyšice , (kancelář NF - Pražská 910, 273 51 Unhošť)

tel./fax: 312 698 188

e-mail: slunce@slunce.info

www.slunce.info