Nadační fond Asante Kenya

Členské NF

Účelem nadačního fondu je účinná podpora školství, vzdělávání a vzdělávacích aktivit, zdravotních, sociálních a rozvojových projektů a osob v tíživé situaci v České republice a v zahraničí. Činnost nadačního fondu spočívá ve dvou na sobě nezávislých projektech: projekt ASANTE KENYA a projekt MEDELA.

Ředitelka: Lejla Abbasová
Na Topolce 22, 147 00 Praha 4 - Podolí
e-mail: lejla.abbasova@seznam.cz
www.asantekenya.org

Členské NF