Nadační fond NEHEMIA

Členské NF

Posláním Nadačního fondu NEHEMIA je podpora a realizace humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v České republice.
Prostředků nadačního fondu lze použít na poskytování humanitární a rozvojové pomoci lidem v nouzi, dále na rozvoj a realizaci křesťanské misie, prostřednictvím propagace, vzdělávání, informačního a poradenského servisu církvím, organizacím a jednotlivců.

 

Kontaktní údaje:

Nadační fond NEHEMIA
Selská 29 - Havířov - 736 01 - Česká republika
(+420) 595 173 715 | office@nehemia.cz | http://www.nehemia.cz 
Facebook:
http://www.facebook.com/NehemiaCZ

 

Členské NF