Hodnota PRIBIDu pro rok 2006

Pro nadace - příjemce prostředků z NIF - zveřejňujeme hodnoty PRIBID pro první a poslední pracovní den roku 2006:

 

PRIBID k 2. lednu 2006: 2,45
PRIBID k 29. prosinci 2006: 2,71

 

Vzorec na výpočet povinného objemu rozdělených nadačních příspěvků z výnosů NIF zní:
0,5 x 0,5 x (2,45 + 2,71) x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč

Hodnoty PRIBIDu

Hodnoty PRIBID pro rok 2013

Hodnoty PRIBID pro rok 2012

Hodnoty PRIBID pro rok 2011

Hodnoty PRIBID pro rok 2010

Hodnoty PRIBID pro rok 2009

Hodnoty PRIBID pro rok 2008

Hodnoty PRIBID pro rok 2007

Hodnoty PRIBID pro rok 2006