Hodnota PRIBIDu pro rok 2007

Pro nadace - příjemce prostředků z NIF zveřejňujeme hodnoty PRIBID pro první a poslední kalendářní den roku 2007:

 

PRIBID k prvnímu kalendářnímu dni 2007: 2,71

PRIBID k poslednímu kalendářnímu dni 2007: 4,13

 

Vzorec na výpočet povinného objemu rozdělených nadačních příspěvků z výnosů NIF zní:

0,5 x 0,5 x (2,71 + 4,13) x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč

Hodnoty PRIBIDu

Hodnoty PRIBID pro rok 2013

Hodnoty PRIBID pro rok 2012

Hodnoty PRIBID pro rok 2011

Hodnoty PRIBID pro rok 2010

Hodnoty PRIBID pro rok 2009

Hodnoty PRIBID pro rok 2008

Hodnoty PRIBID pro rok 2007

Hodnoty PRIBID pro rok 2006