Hodnota PRIBIDu pro rok 2008

Pro nadace - příjemce prostředků z NIF zveřejňujeme hodnoty PRIBID pro první a poslední den kalendářního roku 2008:

 

PRIBID k prvnímu kalendářnímu dni 2008: 4,14

PRIBID k poslednímu kalendářnímu dni 2008: 3,52

 

Vzorec na výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosů NIF zní:

0,5 x 0,5 x (4,14 + 3,52) x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč

Hodnoty PRIBIDu

Hodnoty PRIBID pro rok 2013

Hodnoty PRIBID pro rok 2012

Hodnoty PRIBID pro rok 2011

Hodnoty PRIBID pro rok 2010

Hodnoty PRIBID pro rok 2009

Hodnoty PRIBID pro rok 2008

Hodnoty PRIBID pro rok 2007

Hodnoty PRIBID pro rok 2006