Fórum dárců i letos mapuje dárcovství v České republice. Nově se zaměřilo i na země V4

29. 11. 2018 - Z průzkumu Insight Lab pro Fórum dárců vyplynulo, že ze zemí Visegrádské čtyřky důležitost veřejně prospěšného sektoru vnímají nejsilněji Maďaři a Poláci. Největší vliv na formování názoru na neziskový sektor mají podle průzkumu osobnosti kulturního života.

 

Fórum dárců v Den dárců 29. listopadu nejen tradičně na Dárcovském summitu představuje žebříčky nadací a nadačních fondů, ale také přináší nová data a trendy v dárcovství v České republice a letos také na sousedním Slovensku, a díky průzkumu agentury Insight Lab také na země Visegrádské čtyřky.

 

Letos již podruhé jako dárek všem neziskovým organizacím a jejich dárcům připravilo unikátní Mapu dárcovství, která je k dispozici od 29. listopadu na webu Donorsforum.cz.    Novým dárkem je pak videokampaň A co vy? na portále www.dendarcu.cz, v níž uznávané osobnosti, ale i obyčejní lidé vyprávějí, jak se oni podílejí na rozvoji občanské společnosti a přispívají potřebným.

 

Solidarita nejvíce rezonuje v Maďarsku

 

Ačkoliv je solidarita, tedy chuť pomáhat ostatním a přispívat na dobročinné účely důležitá pro 89 % Čechů. V zemích Visegrádské čtyřky vnímají nejsilněji solidaritu v Maďarsku (95 %) a Polsku (94 %). Vyplynulo to z říjnového průzkumu agentury Insight Lab pro Fórum dárců. V on-line panelu odpovídalo 5 000 respondentů.

 

Ze zemí V4 skupiny je nejvyšší podpora veřejně prospěšného sektoru v Polsku. Pravidelně nebo příležitostně přispívá 58 % lidí. Aktivnější v přispívání jsou ženy a lidé starší 45 let. Klíčovými argumenty, kterými si neziskové organizace budují důvěryhodné jméno, jsou výsledky a realizované projekty.

 

Největší vliv na formování názoru na neziskový sektor mají u dárců osobnosti kulturního života. Od 65 % ba Slovensku po 71 % v Polsku. Nejnižší vliv pak má předseda vlády – od 61 % v Maďarsku po 45 % v Česku a v Polsku. V Maďarsku a na Slovensku má patrný vyšší vliv prezident (60 a 59 %).

 

Největší vliv na formování názoru na neziskový sektor mají podle průzkumu sociální sítě a internetová média. Patrné je to především u žen a mladších lidí. V Česku a na Slovensku má však stejný vliv i veřejnoprávní televize. „V tom se od Západu lišíme, například ve Spojených státech k dárcovství inspirují s převahou on-line platformy, televizní vysílání výrazně méně,“ vysvětluje výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová. Zajímavé je, že mnohem menší dopad na mínění o neziskovém sektoru mají ve všech zemích V4 soukromé televize.

 

V Česku lidé podporují

především nemocné děti a handicapované

 

Pouze 13 % v Česku lidí ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu. Pravidelně nebo příležitostně se pak jedná o 42 % lidí. Oproti zjištěním z minulého roku se úroveň podpory veřejně prospěšných aktivit nemění.

 

Podpora jednotlivých oblastí se však mění s věkem. „Zatímco lidé nad 45 let podporují víc nemocné, handicapované a seniory, u mladších přispěvatelů do 30 let je adresována pomoc rovnoměrněji do více oblastí. Větší pomoc směřují organizacím, které se zabývají péčí o děti, mladé a rodiny (44 %) a životnímu prostředí, rozvoji regionů a ochraně zvířat (34 %),“ řekla Klára Šplíchalová.

 

Více než polovina Čechů se shoduje, že velký příspěvek je částka ve výši 500 až 1000 korun. Ale představy o velkém a malém příspěvku se pozvolna mění. „Zatímco před rokem považovalo částku 100 až 200 korun za velký příspěvek více než 30 procent lidí, dnes je to jen 20 procent,“ podotkla Šplíchalová.

 

Stát se bez práce neziskových organizací neobejde

 

Fórum dárců, které sdružuje významné české veřejné i firemní nadace a nadační fondy dlouhodobě vnímá, že atmosféra ve společnosti, která se týká neziskových organizacích, se v posledních několika letech zhoršuje, k čemuž přispívají nešťastné výroky vrcholných politiků a také stále častější problém s takzvanými fake news.

 

Ve vlastní říjnové anketě Fórum dárců proto zjišťovalo, jak situaci vnímají nadace, nadační fondy a další neziskové organizace v Česku.

 

„Neziskové organizace jsou přesvědčeny, že by se stát bez jejich práce neobešel, aniž by utrpěla nabídka prospěšných služeb a projektů,“ uvedla Klára Šplíchalová

 

40,4 % oslovených tuzemských neziskových organizací uvedlo, že mínění dárců výroky politiků ovlivňují, naštěstí dárci darují zatím pořád stejně, někdy i více.  13,5 % neziskových organizací už pocítilo odliv dárců, a to právě kvůli dlouhodobé kampani proti neziskovým organizacím. 17 % respondentů se domnívá, že protinezisková rétorika ochotu darovat neovlivňuje vůbec.

 

Další data o dárcovství nejen v Česku najdete od 29. listopadu 2018 v unikátní Mapě dárcovství na webu Fóra dárců Donorsforum.cz.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Fórum dárců

Klára Šplíchalová

GSM +420 725 999 101

splichalova@donorsforum.cz

 

 

Pro editory:

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Na budování a rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně od roku 1997. Při Fóru dárců se vyprofilovala Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují šest desítek členů.

 

Fórum dárců se aktivně účastní legislativních procesů směřujících k prosazování zlepšení podmínek pro dárcovství a rozvoje veřejně prospěšných aktivit v České republice. Fórum dárců je jedním ze zakládajících členů CSR platformy Byznys pro společnost. 

 

Fórum dárců přispívá k formování dárcovského prostředí mnoha zásadními projekty:

Informace k Dárcovské SMS najdete na Darcovskasms.cz

Více informací k individuálnímu dárcovství najdete na Darujspravne.cz

Žebříčky nadací a nadačních fondů najdete na Donorsforum.cz

Všechny vítěze Cen Fóra dárců poznáte na Cenyforadarcu.cz

A fakt, že dárcovství může být zážitek na celý život, zjistíte na Dendarcu.cz

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.