Cena pro Osobnost nadačního sektoru a Osobnost, která vás přivedla k filantropii

Již druhým rokem mohou členové Fóra dárců nominovat osobnost tuzemského nadačního sektoru.
Nominované osobnosti musí minimálně tři roky působit v nadaci či nadačním fondu v České republice, musí stát za rozvojem nadace/fondu - mít prokazatelně (finanční výsledky organizace, množství rozdělených prostředků, vliv na prospěšné téma, které nadace či fond má ve svém statusu, mediální výstupy) vliv na rozvoj profesionálního dárcovství do společnosti v nadaci či nadačním fondu. Nemusí být nezbytně nutně hlavním manažerem či zakladatelem fondu, nejde o tvář, ale o osobnost, která svou prací stojí za výsledky nadace či nadačního fondu.

 

Nominace mohou neveřejně posílat všichni členové Fóra dárců do 10. května 2019. Odborná komise Fóra dárců pak na základě kritérií vybere 5 Osobností nadačního sektoru. 

 

V loňském roce byly oceněny tyto osobnosti:


Božena Jirků - ředitelka Nadace Charty 77, ředitelka Konta Bariéry

PhDr. Hana Šilhánová -  místopředsedkyně správní rady NROS

Prof. MUDr. Josef Kautzner CSc., FESC. -  kardiolog, přednosta Kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)

 

In memoriam

Jitka Štambachová - bývalá výkonná ředitelka Nadace Bona

Dr. Ladislav Čerych - sociolog a významný mecenáš

 

Osobnost, která mě přivedla k filantropii

 

Neziskové organizace, nadační fondy či firmy mohou nominovat Osobnost, jež je inspirovala k filantropii. Jedná se o osobnost neziskového i ziskového sektoru, která měla lví podíl na tom, že podnítila druhé věnovat se filantropii, ať už jako dárce, nebo v roli expertního dobrovolníka v neziskovém sektoru, dobrovolníka v sociálních službách.


Ze všech nominovaných pak vybere odborná porota Fóra dárců pět osobností, o nichž bude od 13. do 20. května 2019 na stránkách Fóra dárců veřejnost hlasovat.

 

V loňském roce byly oceněny tyto osobnosti, z nichž cenu veřejnosti si odnesl Ondřej Zmeškal:

 

Ondřej Zmeškal

Tomáš Slavata 
Petr Sýkora

Václav Salajka

 

In memoriam

Olga Havlová

 

 

 

Vyhlášení se letos uskuteční 19. června na samostatné akci, kde představíme všech pět nominovaných a vítěze kategorie.

 

Fórum dárců 

 

 

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.