Dárcovský summit vol. 2020

26. 11. 2020 - Filantropie a dárcovství – trendy, čísla a postoje ve světle současné společenské situace. Tak zní téma desátého ročníku Dárcovského summitu, který letos neproběhl tak, jak jsme zvyklí, přesto se ale 26. listopadu uskutečnil. A to v podobě video rozhovorů, které reflektují aktuální situaci v tuzemském dárcovství.

 

Jelikož nám aktuální situace neumožňuje setkat se společně v rámci každoroční celodenní akce, kterou již tradičně Fórum dárců ve spolupráci s odborníky připravuje, rozhodli jsme se pro formu video rozhovorů,“ říká Klára Šplíchalová, Výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Ve svém rozhovoru dále rozebírá trendy ve firemním i individuálním dárcovství, dopady COVID-19 na neziskový sektor, ale mluví také o důvěře lidí v neziskový sektor a charitativní sbírky a nově vzniklé Alianci odpovědných pořadatelů veřejných sbírek.

 

Kromě toho, že se dozvíte zajímavá čísla z oblasti filantropie a dárcovství nejen z ČR, tak se můžete těšit na zajímavé hosty, kteří promluví o následujících tématech:

 

AKTUÁLNÍ PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ O DÁRCOVSTVÍ A DOPADU KORONAVIROVÉ KRIZE NA DÁRCOVSKÝ SEKTOR
Radek Jiřičný, InsightLab

 

ROZVOJ DÁRCOVSTVÍ 2020 - TRENDY A HROZBY SOUČASNÉ SITUACE V DÁRCOVSTVÍ
Klára Šplíchalová, Fórum dárců

 

ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIRMY V NELEHKÝCH SPOLEČENSKÝCH SITUACÍCH
Petr Hutla, člen představenstva ČSOB

 

Petr Hutla promluvil např. o tom, jaká je role firem při podpoře veřejně prospěšných projektů – co očekává veřejnost a jaké jsou možnosti firem.

 

ROLE MUNICIPALIT A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝMI ORGANIZACEMI
Jiří Ptáček, starosta městské části Prahy 3

 

Jiří Ptáček se ve svém rozhovoru zaobírá tématem municipalit a veřejně prospěšných organizací, srovnání této spolupráce do doby korona krize a změny za současné situace. Jak správná spolupráce nebo dialog probíhá – co je hlavní přínos neziskových organizací, proč jim municipality mají naslouchat a jak mají naopak veřejně prospěšné organizace ladit spolupráci s městem / městskými částmi, co od nich město očekává.

 

OSOBNÍ POHLED NA DOBROČINNOST A MOTIVACI K ZAPOJENÍ SE DO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI
Patrik Eliáš, hokejová legenda a vyslanec dobré vůle UNICEF

 

Patrik Eliáš odpoví na to, co jej přivedlo k tomu, podporovat dobročinné aktivity a co mu přináší podpora UNICEFu. Zda je možné srovnat vrcholový sport a dlouhodobou činnost v charitativní oblasti a zda je možné definovat nějaký rozdíl mezi zdejšími a zahraničními sportovci a jejich podporou a přístupem k charitě.

 

ROLE MÉDIÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY VE SPOLEČNOSTI S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI
Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize a vedoucí projektu ČTEdu

 

Ta ve svém rozhovoru promluví o projektech, které v aktuální situaci ČT pomáhá – ČT edu, UčíTelka, ČT podporuje, spotové kampaně apod.

 

POSTOJE A CHOVÁNÍ VEŘEJNOSTI V SOUČASNÉ KRIZOVÉ SITUACI A JEJÍ VLIV NA ROZVOJ ALTRUISMU A SOLIDARITY. CO POMÁHÁ ZVYŠOVAT MOTIVACI LIDÍ PROBLÉMŮM A HROZBÁM AKTIVNĚ ČELIT.
Jan Krajhanzl, sociální psycholog a ekopsycholog

 

Jaké jsou postoje a chování veřejnosti v aktuální krizové situaci a co je v tuto chvíli klíčové pro rozvoj altruismu a solidarity? Nejen na to odpoví ve svém rozhovoru Jan Krajhanzl.

Tisková zpráva níže:

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.