Zaměstnanecké sbírky v Česku jsou na vzestupu

11. 10. 2021 – Fórum dárců ve spolupráci s agenturou InsightLab v srpnu a září 2021 mapovalo současnou situaci zaměstnaneckých sbírek v České republice. Na Slovensku se uskutečnil průzkum zaměstnaneckých sbírek od 20. září do 1. října 2021 realizovaný občanským sdružením get READY – Lab pro budoucnost. Smyslem bylo zmapovat a srovnat současnou situaci tuzemských a slovenských zaměstnaneckých sbírek a in-kind darů v oblasti firemní společenské odpovědnosti a zjistit, jak si vede firemní dárcovství po pandemii.

 

Základem českého firemního dárcovství zaměstnanců na pracovištích je, podobně jako v zahraničí, shromažďování finančních příspěvků (zaměstnanecké sbírky) a jejich násobení firmou (matching). Smyslem je zaměstnance zapojit do inspirativních komunitních projektů, které mají díky matchingu od firmy skvělý finanční i komunikační dopad.

 

Průzkum tak blíže představil, jakým způsobem firmy, firemní nadace a fondy zaměstnanecké sbírky pořádají, jak zapojují své zaměstnance do celého procesu sbírek, jak je komunikují vůči veřejnosti a zda využívají tzv. matchování.

 

„Z průzkumu vyplývá, že firmy, firemní nadace a fondy zaměstnanecké sbírky realizují alespoň jednou v roce a každá 2. firma, která tuzemské zaměstnanecké sbírky pořádá, výtěžek násobí,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Ukazuje se, že pro většinu českých firem, firemních nadací a fondů jsou zaměstnanecké sbírky ideální kombinací, jak řešit praktické záležitosti firmy, motivovat a zapojit do společenské odpovědnosti zaměstnance a podílet se tak aktivněji na aktuálních veřejně prospěšných tématech.

 

Oproti tomu na Slovensku zaměstnanecké sbírky nejsou zatím rozšířeným nástrojem, který by firmy výrazněji využívaly. Častěji se jedná o věcné sbírky, které firmy realizují ve prospěch veřejně prospěšných organizací. Průměrná roční částka, která se prostřednictvím zaměstnaneckých sbírek podařila vybrat slovenským firmám se pohybuje mezi 3.000 až 5.000 Eur. Oproti českým firmám na Slovensku využívá matchingu každá
4. firma.

 

Účel organizování zaměstnaneckých sbírek a výše financování sbírek

 

U zaměstnaneckých sbírek převládají sociální témata. Nejčastěji jsou pořádány ve prospěch organizací a veřejně prospěšných projektů a ve prospěch osob, které se nachází v tíživých životních situacích. Velmi dobře zaměstnanecké sbírky fungují také v případě katastrofických událostí, jak jsme mohli vidět i v nedávné době v rámci pomoci Moravě postižené ničivým tornádem.

 

Průměrná roční výše vybraných finančních prostředků se u českých firem nejčastěji pohybuje kolem 500.000 Kč.

 

Příklady firem, které sbírky násobí

 

I navzdory pandemické situaci zaměstnanci Nadace ČEZ společně přispěli v loňském roce 2 945 901 korun a Nadace částku zdvojnásobila na 5 891 802 korun.

 

ČSOB v rámci společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje a rozvíjí individuální dárcovství svých zaměstnanců i veřejnosti. Jednou z cest je matchingový fond Společně
s ČSOB, který spustili v roce 2015 a jehož smyslem je pomoci zaměstnancům v jejich filantropických aktivitách a šířit je mezi sympatizujícími kolegyněmi a kolegy napříč celou skupinou ČSOB. Celková částka, kterou neziskové organizace získaly díky fondu, je zhruba 6 mil. Kč.

 

„V Nadaci O2 dlouhodobě podporujeme individuální dárcovství naších zaměstnanců prostřednictvím zaměstnaneckých sbírek. Pomáháme nejen zdravotně handicapovaným, ale v letošním roce jsme program otevřeli také pro oblast podpory vzdělávaní dětí,“ vysvětluje Dominika Herdová, manažerka Nadace O2 s tím, že zaměstnanci mohou nově nominovat do sbírky i dítě či celou rodinu, která by z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění neměla šanci dopřát dětem např. volnočasové aktivity nebo pobyt na táborech. „Díky jednoduchému systému, v rámci kterého zaměstnanci O2 jen zadají na intranetu částku, kterou jsou ochotni přispět, a ta je jim následně odečtena z výplaty, také výrazně vzrostlo zapojení zaměstnanců do firemních sbírek, na což jsme patřičně hrdí,“ dodává Herdová.

 

Během jediného týdne tak v O2 vybrali přes půl milionu korun, které byly určené pro pomoc tornádem poničené jižní Moravě, nebo téměř 150 tisíc korun, které pomůžou holčičce, jež trpí spinální svalovou atrofií. „Samozřejmostí je také matchování vybraných částek. Jen v letošním roce jsme zaměstnanecké sbírky podpořili celkem 1,5 milionem korun,“ doplňuje Herdová.

 

Na poli společenské odpovědnosti firem se ŠKODA AUTO zaměřuje především na čtyři základní priority: pomoc dětem, technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu a dopravní bezpečnost, dále pak na regiony, ve kterých má své výrobní závody. Do podpory těchto aktivit se již šest let zapojují i zaměstnanci prostřednictvím zaměstnaneckých sbírek. Ve druhém kole tohoto projektu v letech 2016 až 2019 takto zaměstnanci darovali částku téměř 11 miliónů korun a firma ji zdvojnásobila.

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.