Měření a benchmarking jako součást strategie CSR

Naše publikace

Měření a benchmarking jako součást strategie CSR

Corporate Community a podpora veřejněprospěšných aktivit a organizací je jedním ze stavebních kamenů strategií CSR (společenské odpovědnosti firem). Publikace si klade za cíl představení tématu, konkrétních dat a čísel z oblasti firemního dárcovství a investice do rozvoje komunit, klade důraz na měření účinků firemního dárcovství prostřednictvím metodiky Standard odpovědná firma.

Vydáno: Praha 2006
Anglická verze: Ne
Cena: 75 Kč  (Cena je uvedena bez DPH)
ISBN: 80902965-6-4

  1. Objednávka této publikace

  2. Adresa organizace (Doručovací/Fakturační):
  1. Počet publikací:
  1. Vyberte způsob platby:
    (Při zaslání poštou účtujeme též poštovné a balné.)

  1. Poznámka:
  1. Pro více informací kontaktujte Jindřišku Palečkovou donorsforum@donorsforum.cz

Publikace

12