Adresář nadací v ČR 2001

Naše publikace

Adresář nadací je určen široké veřejnosti. Je to první ucelený adresář nadací registrovaných v České republice, které působí buď na místní nebo celostátní úrovni a které svou finanční podporou a svou činností pomáhají rozvíjet nejrůznější oblasti lidské činnosti a společenských i individuálních potřeb. V tomto adresáři najdete všechny nadace, které jsou evidovány v nadačním rejstříku k 24. únoru 2001. Cílem této publikace je zejména informovat, avšak i motivovat a inspirovat k vzájemnému bližšímu poznání, ke spolupráci, vzbudit větší zájem o filantropii a svým způsobem i prezentovat, co všechno dobrého se u nás v republice děje a co vše se již udělalo.

 

Cena: 390 Kč (Cena je uvedena bez DPH)

Vydáno: 2001

Počet stran: 216

  1. Objednávka této publikace

  2. Adresa organizace (Doručovací/Fakturační):
  1. Počet publikací:
  1. Vyberte způsob platby:
    (Při zaslání poštou účtujeme též poštovné a balné.)

  1. Poznámka:
  1. Pro více informací kontaktujte Jindřišku Palečkovou donorsforum@donorsforum.cz

Publikace

12