Právní úprava neziskových organizací

Naše publikace

Vymezení pojmů: Nadace, Občanské sdružení, Obecně prospěšná spol., církev a nábož. spol. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Legislativní rámec a důležité rady a postřehy z praxe.

 

Cena: zdarma 

Vydáno: 2006

Stran: 53

  1. Objednávka této publikace

  2. Adresa organizace (Doručovací/Fakturační):
  1. Počet publikací:
  1. Vyberte způsob platby:
    (Při zaslání poštou účtujeme též poštovné a balné.)

  1. Poznámka:
  1. Pro více informací kontaktujte Jindřišku Palečkovou donorsforum@donorsforum.cz

Publikace

12