Asociace nadačních fondů

Asociace nadačních fondů vznikla v roce 2003 a při jejím založení stálo šest nadačních fondů. V současné době sdružuje Asociace 22 nadačních fondů. Asociace nadačních fondů se dlouhodobě zaměřuje na vytvoření kvalitního informační a vzdělávací zázemí pro nadační fondy. Asociace chce také stimulovat nadační fondy k aktivitám, jež povedou k posílení jejich stability i k jejich dalšímu rozvoji. Svým členům nabízí spolupráci, komunikaci i reprezentaci. Nadační fondy sdružené v Asociaci se zavazují k dodržování etických principů nadační činnosti. V dalším období chceme rozšířit členskou základnu o další kvalitně fungující nadační fondy.

Pokud máte zájem o bližší informace o Asociaci nadačních fondů, obraťte se na tajemnici Asociace nadací a nadačních fondů  Jindřišku Palečkovou, e-mail: paleckova(zavinač)donorsforum.cz

Dokumenty ke stažení