Nadace Bona

Členské nadace

Rok 2010  lze celkem pro naši Nadaci BONA hodnotit celkem úspěšně.

Výnosy z NIF v rámci vyhlášených grantů - nejvyšší  pro nás úroková sazba, Rok  2010 se projevila celková ekonomická situace , úroková sazba pro změnu nejnižší za celé období.

 

K vlastnímu objektu Nadace BONA = „ Rodinný dům chráněného bydlení"   a sklářské  dílny pro duševně hendikepované se podařila koupě zahrady  ( 865 m 2) v celkové finanční výši 2 614 450,00 Kč, z uvedené výše byla  sponzorská finanční  pomoc přes 550 tisíc Kč.

 

„ Psychosociální síť„ - chráněná a podporovaná bydlení , stavebními úpravami Nadace BONA došlo k rozšíření o:

  • 1 byt chráněného o vel.  3+1  pro  4  klienty
  • 1 byt podporovaného bydlení typ (A) o vel.3+1 pro 3 klienty
  • 1 byt podporované bydlení typ sociální o  vel.1+1 pro  pár
  • 1 byt podporované bydlení typ sociální  o vel. 0+1 - nově vzniklý rekonstrukcí
  • 1 byt podporovaný typ N o vel.0+1
  • Pomoc a přidělení bytů hl.m. Praha: pro osoby bez trvalého bydliště, kteří úspěšně absolvovali  různé typy bydlení v rámci projektu

 „Psychosociální síť„ Celkem 3 byty:

  • 1x 3+1 podporovaný byt sociální pro 3 klienty
  • 1x 1+1 podporovaný byt sociální pro 3 klienty
  • 1x 2+1 podporovaný byt sociální pro 2 klienty

Podpora ze strany dárců byla  přes  500 000,- Kč na obnovu vybavení a nové  vybavení stávajících a nových podnájmů bytů. 

 

Nadace BONA vytvořila další pracovní místa pro klienty s duševním hendikepem absolventy  projektu  „ Psychosociální sítě „ na údržbě zeleně, úklidech objektů, úklidech  v zimním období. 

 

S jakým očekáváním vstupujete do roku 2011


Cílem je a  bude snaha o zvýšení medializace o vlastním projektu Nadace BONA „ Psychosociální sít ", propagačním materiálem a celkovou informací aby si i  laická veřejnost uvědomila , že duševní nemoci v žebříku onemocnění stoupají ( nikdy nikdo neví co ho může potkat)  a že i tito lidé za určitých podmínek  a pomoci mohou  samostatně  fungovat a ne  je vyčleňovat ze společnosti.

 

Dalším cílem bude koupě samostatného objektu ,  event.byty, vytvoření dalších  pracovních míst pro klienty s duševním hendikepem - velký přínos. Rok 2011 nebude asi úplně jednoduchý, ale snaha je  maximální úsilí k plnění daných záměrů, rozšiřovat spolupráci s hl.m. Praha a MČ Prahy.

 

Nadace BONA se snaží vytvářet trvalé hodnoty pro okruh pomoci naší klientele.

 

Pomoc i ze strany  Fóra dárců a Asociace nadací bude od Vás velmi vítána.
Více o nás: www.nadacebona.cz  

Nadace BONA

výkonný ředitel  Filip Vrbický

tel.233 54 40 69

e-mail: nadacebona@nadacebona.cz

 

http://www.nadacebona.cz/

 

 

Členské nadace

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.