Nadace Tři brány

Členské nadace

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci           

 

Poslání - dle statutu: Základním posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Za tímto účelem nadace shromažďuje projekty v oblasti vzdělávání, kultury a oblasti sociální ve městě Vyškově a v oblasti Vyškovsko, posuzuje jednotlivé projekty a uděluje granty na vzdělávací a kulturní aktivity. Přiděluje sociální příspěvky v oblasti vzdělávání. Nadace nepodporuje činnost politických stran a hnutí.

                    

výkonná ředitelka nadace: Martina Wagnerová

E-mail: martina.pistelakova@tribrany.cz 

Telefon: 603 798 031

 

 

Dobrovského 422/3 - 3. patro, kancelář 3.37, 682 01 Vyškov

nadace@tribrany.cz

http://www.tribrany.cz
IČO: 49408593

Členské nadace

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.