Profil: Nadace OKD, Bulletin Fóra dárců

Nadace OKD: v chráněných dílnách vidíme budoucnost

Nadace OKD se od svého startu před pěti lety zařadila mezi nejvýznamnější nadace v České republice. Na rozdíl od jiných nadačních subjektů, které návrat ekonomické recese donutil výrazně omezit podporu, na Nadaci OKD finanční potíže nedolehly.

 

„Vzhledem k tomu, že uhelný business je v relativně dobré formě oproti ostatním odvětvím ekonomiky, pro letošní rok máme prakticky totožnou příjmovou stranu jako v roce 2011, tedy kolem 80 milionů korun. Na druhou stranu, krize se většinou projevuje se zpožděním a jednak cítíme snahy šetřit a pak se také snažíme část prostředků investovat pro roky budoucí," říká ředitel nadace Jiří Suchánek.

 

Naopak složitá hospodářská situace se projevila zvýšeným přílivem žádostí. „Oproti loňsku vzrostl hlavně počet žádostí v programu Pro zdraví. Je cítit velký výpadek financování sociálních zařízení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Oproti roku 2008, kdy výdaje na sociální služby činily zhruba 8 miliard, nyní je to 6 miliard a navíc končí individuální projekty z EU, kterými se často výpadky státního rozpočtu „lepily". Ve všech programech pak přišlo 1413 žádostí, což je nárůst oproti roku 2011 o více než 100 žádostí," vypočítal Jiří Suchánek.
Nadace OKD poskytuje zhruba 80 procent svých prostředků projektům na území Moravskoslezského kraje. Žadatelé mohli tradičně čerpat ze čtyř programů: Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu. Od svého vzniku v roce 2008 přes 180 milionů korun na více než tisícovku veřejně prospěšných projektů, které se zaměřují na handicapované, seniory, děti, kulturu, vzdělávání i životní prostředí.

 

Loni se nadace poprvé ve větší míře začala zabývat podporou chráněných dílen. Nebyl to však náhlý zlom, spíše výsledek postupného vývoje. „Chráněné dílny podporuje Nadace OKD již od svého založení. Postupně jak nadace rostla a také moudřela, došlo nám, že nemůžeme „strhnout" všechno a proto jsme vybírali oblast, která je nám, jako výrazně sociálně založené nadaci blízká a zároveň takovou, ve které vidíme velkou budoucnost. Problematika integrace hendikepovaných se týká většího množství lidí, než si myslíme. V České republice žije přes milion lidí se zdravotním postižením a tím pádem i horšími možnostmi uplatnění na trhu práce. Jsme přesvědčeni o tom, že nejlepší integrace je na takzvaném otevřeném trhu práce, ale tam to vzhledem k charakteru postižení často prostě nejde," říká Jiří Suchánek a pokračuje: „Chráněné dílny jsou tak pro mnoho lidí úplně novým startem do života. Samozřejmě jsme si také vědomi, že se v této oblasti děje spousta nekalostí, jako zneužívání institutu náhradního plnění nebo fiktivního zaměstnávání hendikepovaných, ovšem v počtu desítek organizací si dokážeme toto pohlídat."

 

Ve zvýšené podpoře chráněných dílen chce nadace pokračovat i letos. Bude je však více odlišovat od socioterapeutických dílen, které se zaměstnávání na chráněném trhu práce přeci jen více vzdalují.
Největší novinkou letošního roku je nový program „Sídliště žije" zaměřený na zlepšení životních podmínek obyčejných lidí na sídlištích. „Důraz a nutná podmínka je v zapojení veřejnosti jak do plánování, tak do samotné realizace sídlištních projektů. Vedlejším produktem tak, doufáme, bude zlepšení mezilidských vztahů a narušení vakua, ve kterém často žijeme ve vztahu ke svému nejbližšímu okolí. Momentálně máme již ve druhém kole 14 zajímavých projektů, kde si chtějí neziskovky, příspěvkové organizace i obce samotné zkultivovat či vybudovat klubovny, hřiště na beach volejbal s grilovištěm, letní kino či například přebudovat válečný bunkr na multifunkční klub," popsal Jiří Suchánek nejnovější projekt nadace.

 

Práce nadace velmi výrazně přispěla k nedávnému zisku ocenění za společenskou odpovědnost pro OKD, když firma získala Cenu hejtmana za Moravskoslezský kraj. „Nadace a její činnost určitě hrála důležitou roli, protože žádná jiná společnost v regionu neinvestuje tolik do komunity. Je to ovšem jeden z mnoha prvků zodpovědného podnikání, které začíná u vlastních zaměstnanců a v našem případě také péči o krajinu formou rekultivací. Nadace je vlastně něco navíc nad rámec zákonných povinností, ovšem v tomto rozsahu jde jistě o nezanedbatelnou část podnikání, abychom se mohli bavit o termínech jako zodpovědnost či udržitelný rozvoj," zmínil ředitel Nadace OKD.

 

Dobročinné aktivity firem obvykle pomáhají také upevňovat pouto mezi mateřskou společností a jejími zaměstnanci. Ostravsku není výjimkou, i když důlní prostředí je v tomto ohledu poněkud specifické. „Abych byl upřímný, ze šachty je k dobročinným aktivitám, stejně jako k mateřské společnosti o něco dále než u ostatních velkých společností. I přesto ale cítíme podporu z mnoha stran, zájem lidí o aktivity nadace i nabídky pomoci na nejrůznějších akcích, které pořádáme nejen pro zaměstnance OKD," říká Jiří Suchánek.

 

Horníci si podle něj vzali za své hlavně občanské sdružení Svatá Barbora, které se stará o hornické sirotky, kterých hlavně díky zvýšenému důrazu na bezpečnost každým rokem ubývá. „Tam je cítit opravdu velká sounáležitost a holínka, do které se pravidelně na šachťácích vybírají příspěvky, vždy přetéká bankovkami," podotkl ředitel Nadace OKD a uzavírá: „Máme i několik pěkných ohlasů, kdy nám naši zaměstnanci psali, že jsou hrdí na naši nadaci, když viděli její stopu v nemocnici nebo domově pro seniory. Věřím, že sounáležitost ještě vzroste, až letos poprvé vyhlásíme miniGranty pro zaměstnance."

 

Dalibor Dostál

Aktuality

Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.