Nadace OKD rozdělila přes 48 milionů korun

 

Nadace OKD letos podpoří především seniory, děti a hendicapované, ale i kulturní aktivity a životní prostředí.

 

Správní rada nadace rozhodla o podpoře 281 projektů neziskových organizací a obcí, mezi které rozdělí více než 48 milionu korun.

 

Největší pozornost věnovala nadace podpoře pracovní integrace hendicapovaných - zaměstnavatelům na chráněném trhu práce přidělila více než 6 milionů korun. „Na tuto oblast jsme se poprvé zaměřili loni, kdy měly mnohé chráněné dílny kvůli snižování státních dotací i legislativním změnám velké problémy. Díky naší podpoře se udržely na trhu a navíc vytvořily několik desítek nových pracovních míst pro hendicapované, a navíc přináší velmi zajímavé a konkurenceschopné výrobky. Letos chceme v tomto trendu pokračovat, protože právě zapojení do pracovního procesu umožňuje zdravotně znevýhodněným lidem integraci do běžného života," řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.

 

V programu Pro zdraví, který se věnuje především podpoře zdravotních či sociálních služeb a integračních aktivit, podpořila Nadace OKD mimo jiné také ostravský Mobilní hospic Ondrášek, Dětský domov v Budišově nad Budišovkou, dobrovolnické aktivity Adry, sociální služby Slezské diakonie nebo chráněné bydlení pro hendicapované. Karvinské sdružení Heřmánek, které se stará o mladé lidi odcházející z dětských domovů do běžného života, získalo od nadace podporu ve výši 1 milion korun.

 

V rámci programu Pro radost, který se zaměřuje na volnočasové a vzdělávací aktivity, podpořila Nadace OKD 87 projektů, mezi kterými jsou například originální kulturní festival Karvinské léto nad hlubinou, Festival sněhu v Morávce nebo divadelní aktivity bezdomovců.

V programu  Pro budoucnost, jehož cílem je především podpora životního prostředí v regionu a péče o kulturní památky, podpoří nadace opravu několika kostelů opravu turistické základny na Prašivé nebo výsadbu stromů. Mezi podpořenými aktivitami je také monitoring velkých šelem v Beskydech či vybudování včelí stezky v ostravské zoo.

 

Ve specifickém programu  Pro Evropu, jež přispívá organizacím na přípravu žádostí pro získání grantu z EU, podpořila nadace 14 organizací, které chtějí získat podporu z evropských fondů například na vzdělávání, ochranu přírody nebo sociální služby.

Nadace OKD vznikla v lednu 2008. Od té doby rozdělila přes 230 milionů korun na zhruba 1300 veřejně prospěšných projektů. Zakladatelem Nadace OKD je černouhelná těžební společnost OKD, která jí dává každý rok jedno procento ze svého čistého zisku. Mezi další dárce patří společnosti NWR, RPG RE, Green Gas, AWT a OKK Koksovny.

 

Aktuality

Foto: Nadace OKD

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.