15. výročí založení Fóra dárců připomíná předsedkyně výkonného výboru Hana Šilhánová

Jsem ráda, že si  můžeme připomenout 15. výročí založení Fóra dárců, to je organizace, která nás spojuje a zastřešuje zájmy našich nadací a nadačních fondů.
Protože patřím k těm, kteří stáli u vzniku Fóra dárců, ráda bych se s vámi podělila o několik myšlenek a reflexí, které se k uplynulým 15 letům vztahují.


U založení FD stálo několik klíčových českých nadací, které se rozhodly společně prosazovat zájmy nadací, jejich legislativní a daňové podmínky a přispívat k rozvoji filantropie a firemního dárcovství. Velkou pomocí nám byl americký vládní program USAID a podpora nadace C.S. Mott.

 

Rok 1997 byl pro nadační sektor přelomový. Kromě toho, že bylo založeno FD, vznikl také Zákon o nadacích a nadačních fondech. A i když jeden akt byl zřízen zevnitř neziskového sektoru a druhý zvnějšku, oba vycházely ze stejných potřeb a měly stejný cíl. To je nastavit jasná pravidla, zvýšit transparentnost a odpovědnost nadačního sektoru. A to se bezesporu podařilo.

 

I když přijetí zákona znamenalo zánik 4 000 nadací, byl to očistný proces, který dal nadacím jasnou definici a zároveň umožnil, aby mohl být rozdělen NIF, který se stal základem nadačního jmění mnoha nadací. Na tomto procesu se společně s Radou vlády pro NNO podílelo i FD a byl to tak jeden z nejdůležitějších kroků k posílení soběstačnosti a svéprávnosti nadačního sektoru.

 

Fórum dárců se po celou dob u zaměřovalo na vzdělávání, zvyšování profesionality a kvality nadační činnosti, prosazovaní etických principů a zvýšení kredibility nadací a nadačních fondů v očích veřejnosti. Během své činnosti rozšířilo FD svoje zaměření na dárcovství jako takové a hledalo možnosti a nové nástroje pro usnadnění dárcovství a podporu českého nonprofitního sektoru a pro posílení dobrého jména neziskovek v očích veřejnosti.

 

Zásadní význam pro celý neziskový sektor měl unikátní koncept dárcovských SMS, díky kterému získaly české neziskové organizace za sedm let již téměř 400 milionů korun.
Před pár lety spustilo FD první online dárcovský portál v ČR pod názvem Darujsprávně.cz, který umožňuje českým dárcům přispívat přes internet a zároveň učí veřejnost kontinuálně a bezpečně podporovat organizace, které pracují kvalitně a transparentně

 

Dnes, po 15 letech fungování FD, stojíme podobně jako v roce 1997 na prahu velmi důležité etapy, která v mnoha směrech významně změní celý český neziskový sektor. O d 1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový Občanský zákoník, který nadacím a nadačním fondům otevírá pole pro jejich působení, existenci a každodenní praxi. Tento zákon v mnohém vyslyšel dlouholeté žádosti nadací a nadačních fondů o uvolnění pravidel nadační činnosti, možností podnikání, nakládání s nadačním jměním atd. Zároveň však na nás bude klást i řadu nových úkolů a odpovědností. V každém případě je potřeba se na tyto změny dobře připravit a vyjasnit si praktické možnosti a  důsledky zákona. Proto Fórum dárců utváří Expertní skupinu k OZ, jejímž hlavním smyslem je pomoci nadacím a nadačním fondům objasnit výklad zákona a připravit je na praktické důsledky jeho fungování a na nové možnosti , které tímto získají.

 

Expertní skupina má tři klíčové priority: legislativní otázky, daňové otázky a oblast podnikání nadací a fondů jako celek.
Zákon je pro nás všechny novou výzvou. S trochou nadsázky se dá říci, že jsme po patnácti letech dostali občanku, která nám dává nová práva, ale spoléhá na to, že jsme již dostatečně zodpovědní a dospělí, abychom uměli tato práva používat s pocitem plné odpovědnosti a neztratili přitom ze zřetele účel, pro který jsme tady.

 

Dovolte, abych na závěr poděkovala FD za dlouholetou podporu nadačního sektoru a popřála paní ředitelce Kláře Šplíchalové a jejímu týmu hodně sil a radosti z práce do dalších let.

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.