Fórum dárců začalo udělovat Známku kvality

Další krok ke kultivaci, posílení kvality a transparentnosti českého dárcovského prostředí udělalo na sklonku minulého roku Fórum dárců, když začalo nadacím a nadační fondům udělovat Známku kvality.

„Certifikát Známka kvality jsou vlastně dobrovolné standardy pro nadace a nadační fondy; je to sebehodnotící dotazník, který sleduje jednotlivé oblasti - mj. vedení a správu firemního nadačního subjektu, hospodaření, etické chování a odpovědnost, prostředky nadace a grantová pravidla, otevřenou komunikaci a spojení se zřizovatelem," charakterizuje nový institut ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová. „Když tímto sebehodnocením nadace a nadační fondy projdou, prokazují, že v oblasti transparentnosti a kvality práce nabízejí víc, než po nich požaduje zákon."

 

Sebehodnocení zájemců o známku kvality ale není formálním procesem a získání certifikátu není automatické, protože je ještě důkladně ověřuje Fórum dárců a poté posuzuje nezávislá komise. Teprve pak, v případě splnění všech podmínek, může zájemce certifikát o udělení Známky kvality získat; propůjčuje se mu právo označovat se touto Známkou na období dvou let.

 

Samotný hodnotící proces má pro organizace nepopiratelné benefity, mezi které patří pomoc při zkvalitňování nastavení procesů a fungování nadačních subjektů, pomoc při rozvoji a zvýšení jejich výkonnosti. Dalším bonusem je detailní hodnocení a zpětná vazba s reflexí silných a slabých stránek. Pro potenciální dárce pak může být tento certifikát dalším potvrzením, že své prostředky věnuje do správných rukou.

V první „vlně" získalo Známku kvality od Fóra dárců šestnáct nadací a nadačních fondů - mezi nimi i první firemní nadační subjekt, Nadace OKD. Podrobnější informace o Známce kvality a kritériích nutných pro její získání najdou zájemci na stránkách Fóra dárců (http://www.donorsforum.cz).

 

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/pages/aktualita_detail.php | /data/www/donorsforum.cz/pages/stnd_aktualne.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |