15. ročník grantového programu

NADACE OBČANSKÉHO FÓRA

Vyhlašuje grantové programy pro rok 2011

                                                          

         

15. ročník grantového programu

Opomíjené památky

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice prostřednictvím občanských iniciativ.

O grant mohou žádat výhradně právnické osoby, za předpokladu, že prokáží  iniciativu při péči o památku. (např. regionální nadace, občanská sdružení, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace  musí prokázat svojí finanční  spoluúčast  ve výši minimálně 50%).

Přihlášené projekty musí být realizovány nejpozději v roce 2012.

O grant nelze žádat  opětovně na projekty podpořené v minulých letech!

Výše poskytnutého grantu činí maximálně 80 000 Kč a není na něj právní nárok. Jedná se o nadační finanční příspěvek!

Došlé žádosti bude posuzovat odborná porota podle těchto kritérií:

a)  míra občanské iniciativy při péči o památku
b)  historická hodnota památky
c)  naléhavost oprav

d)  zajištění následné péče o památku a její možné využití
e)  kvalita a odbornost připraveného projektu

__________________________________________________________________________________

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2011 v 16 hodin - rozhodující je datum odeslání žádosti !

Výsledky budou vyhlášeny do 30. září 2011.

Formuláře přihlášek najdete na www.nadaceof.cz, nebo je zájemcům zašleme na vyžádání e-mailem, příp. za  ofrankovanou obálku v hodnotě 18,-Kč. Informace: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1, tel.:+420773461291; +420605271540,  E-mail: info@nadaceof.cz,

Aktuality

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.