NROS - Program

Program „3P", překlenovací pomoci  poskytl za dobu své existence více než 55 mil. Kč na předfinancování projektů neziskových organizací, které by jinak nemohly být realizovány.

Coje Program 3P?

Kdo může žádat o návratný nadační příspěvek?

Jaké jsou podmínky Programu 3P?

Okolik lze žádat a na jak dlouho?

Jaké je ručení za návratný nadační příspěvek ?

Kolik organizace zaplatí za poskytnutí návratného nadačního příspěvku?

 

Odpovědi na všechny tyto otázky a i další informace najdete v přiloženém letáku nebo žádejte o konzultaci na e-mailu jana.trombikova@nros.cz , telefon: +420 227 217 214

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.