Grantová výzva Nadace ADRA

Nadace ADRA vyhlašuje grantové řízení 2017/2018 na rozdělení výnosů z nadačního kapitálu. Grantové prostředky jsou určeny na podporu hospicové a paliativní péče o děti a dospělé na území České republiky.

 

Prostředky k rozdělení: 654 190,- Kč

 

Oblast podpory:

1. Dobrovolnictví v oblasti všech forem hospicové péče

2. Vybrané formy hospicové péče: domácí hospicová péče, poskytovaná zdravotními pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

Kdo může žádat:

nestátní neziskové organizace registrované minimálně od ledna 2016 v České republice, nikoliv jejich organizační složky.


Žádost na předepsaném formuláři žádosti spolu s povinnými přílohami je nutno podat dvojím způsobem do 5. dubna 2017 včetně a to:


a) Poštou v zalepené obálce nadepsané: „GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NADACE ADRA 2017/2018 - NEOTEVÍRAT". Rozhodující pro přijetí žádosti je datum na poštovním razítku a současně:


b) elektronicky odeslat prostřednictvím na adresu nadace@adra.cz, nejpozději do 5. dub-na 2017 24:00 hod. (k odeslání všech dokumentů je možné použít portály, jako je www.uloz.to, www.uschovna.cz nebo podobné).

 

Jednání grantové komise se uskuteční v květnu 2017


Schválení nadačních příspěvků Správní radou Nadace ADRA proběhne v květnu 2017


Termín pro vyúčtování grantu a zaslání závěrečné zprávy na adresu nadace je 31. července 2018.

 

 

Podrobnosti najdete zde: http://www.adra.cz/nadace-adra/grantove-rizeni/grantove-rizeni-20172018

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.