Jak si stojí současné české nadace?

Koncem května uspořádalo Fórum dárců ve spolupráci s Českou spořitelnou setkání představitelů klíčových českých nadací. Vzhledem k tomu, že nedávno uplynulo dvacet let od novodobého vzniku nadačního sektoru u nás  společně zhodnotili uplynulé období a zaměřili svou pozornost do budoucna, především do oblasti investování.

Aktuality

 

Pozvání přijal docent Tomáš Ježek, který účastníkům přiblížil vznik a záměry Nadačního investičního fondu, který byl jedním z důležitých impulsů pro etablování českého nadačního sektoru. Připomněl nejen své inspirační zdroje, ale také nelehkou cestu k prosazení a následné realizaci celého projektu. Konference se zúčastnili i Luděk Niedermayer, ředitel oddělení Consultingu společnosti Deloitte který zúčastněným připomněl hlavní zásady pro investování v nadačním sektoru. Podal ucelený přehled všech důležitých rozhodnutí, která je třeba udělat na cestě k investování nadačního jmění. Ve své prezentaci provedl účastníky krok za krokem všemi fázemi tohoto procesu a připojil několik důležitých postřehů ze svého působení na pozici viceguvernéra České národní banky.

 

Tři otázky pro Tomáše Ježka:

 

S jakým záměrem jste se kdysi rozhodl vytvořit nadační investiční fond?

 

„Počátkem 90. let jsem byl pevně rozhodnut udělat něco, co by pomohlo vzniku nezávislého nadačního sektoru. V roce 1991 se naskytla jedinečná příležitost, když jsem koncipoval zákon č.171/1991 Sb. Do paragrafu 18 tohoto zákona jsem zařadil odstavec 2., bod 6., podle něhož lze majetek FNM použít k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací. Jako ministr odpovědný za přípravu nabídky majetku pro kupónovou privatizaci  jsem pak rozhodnul, že z každé akciové společnosti určené ke kupónové privatizaci ve druhé vlně se vyjme 1 % akcií, které se vloží do Nadačního investičního fondu. Vláda, která vzešla z voleb roku 1992, se sice nepostarala o založení Nadačního investičního fondu, a akcie, které jsem pro tento fond vyčlenil, prodala, ale výtěžek použila pro stejné účely, jimž měly sloužit akcie NIF, takže cíle původního mého záměru  podpořit vznik nezávislého, tj. nadačního sektoru, bylo dosaženo." 

 

Jak vidíte situaci českých nadací dnes?

 

„Dnešní nadace už působí ve standardním institucionálním prostředí. Z povahy věci nemohou počítat s tím, že by se mohla opakovat situace z počátku 90. let, kdy stát jednorázově podpořil vznik nadačního sektoru. Dnešní nadace se musí spoléhat jen na sebe, na svoje schopnosti přesvědčit veřejnost o bohulibosti svých záměrů."

 

Jaké bude podle vás další směřování nadačního sektoru u nás?

 

„Jsem přesvědčen o tom, že český nadační sektor se bude stále více přibližovat nadačním sektorům podobně vyspělých a bohatých zemí, jako je Česko. Určitě ale musí uběhnout ještě hodně času, než se vědomí a vychování českých občanů dostane na úroveň společností, které nám slouží za vzor."

 

Aktuality

Tři otázky pro Luďka Niedermayera:

 

Jakým klíčovým problémům podle Vás čelí správci nadačního jmění?

 

„První problém může představovat skutečnost, že správa peněz je spíše činnost přisuzovaná finančníkům a ne společnostem, které se nesnaží dosahovat zisku a podporovat různé společensky potřebné aktivity. Proto se může stát, že orgány nadací nepovažují tuto činnost za klíčovou, nemají na ni zdroje ani peněžní ani lidské. Ovšem ve skutečnosti by bylo žádoucí, aby správa nadačních jmění ze strany nadací nebyla o nic méně profesionální a "vědomá", než je tomu u finančních institucí. Vždyť zhodnocení jmění ovlivňuje možný rozsah činnosti v budoucnu a profesionalita ve fungování nadace, tedy i správy peněz je to, co může přilákat nové donory."

 

 

Jak si podle Vás stojí české nadace ve srovnání s těmi zahraničními?

 

„To si netroufám posoudit, nicméně mé letmé zkušenosti v této oblasti naznačují, že v zemích, kde mají nadace dlouholetou tradici je kvalita či transparence správy peněz velmi vysoká."

 

 

Jaká je podle Vás role tradičního dárce v 21. století?

 

„Myslím, že v tomto ušla naše společnost v minulých letech velký kus cesty a lidé či firmy jsou ochotni tento sektor podporovat. Je to jistě dobré pro vývoj společnosti, zároveň však chtějí mít donoři jistotu, že jejich peníze jdou nejen na "dobrou věc", ale i správa peněz, volba prostředků a celé fungování těchto společností je na vysoké profesionální úrovni. Myslím, že takovéto nadace či společnosti budou s to získávat peníze i v budoucnu s tím, že ochota donorů bude vždy dost odvislá od vývoje ekonomiky a v časech poklesu ekonomiky bude jejich ochota k darům vždy klesat."

 

Dále na konferenci zaznělo několik příspěvků z úst expertů finančních společností. Petr Holeček z České spořitelny na praktických příkladech vysvětlil důležitost použití statistických a pravděpodobnostních optimalizačních modelů, Petr Šimčák z Pioneer Investments se věnoval investičním výhledům do budoucna a Petr Frolík z F-nadace promluvil na téma investování do nemovitostí. V závěrečné diskusi měli účastníci možnost podělit se o svůj pohled na aktuální dění v nadačním sektoru a načerpat mnoho inspirativních rad a doporučení od přítomných expertů.

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.