Jak Češi podporují v roce 2018 prospěšné projekty?

Nejvíce podpory vyjadřují lidé podle červnového výzkumu agentury InsightLab organizacím, které se starají o zdravotně znevýhodněné. Podpora jednotlivých oblastí se mění s věkem. Zatímco lidé nad 45 let podporují víc nemocné, handicapované a seniory, u mladších přispěvatelů do 30 let je adresována pomoc rovnoměrněji do více oblastí. Větší pomoc směřují organizacím, které se zabývají péčí o děti, mladé a rodiny (44 %) a životnímu prostředí, rozvoji regionů a ochraně zvířat (34 %).

 

Příspěvky přicházejí od podporovatelů různého věku. Humanitárním organizacím, hendikepovaným, dětským domovům nebo opuštěným zvířatům se snaží finančně pomáhat jak mladí lidé, tak i senioři.

 

Více než polovina lidí se shoduje, že velký příspěvek je částka ve výši 500 až 1000 korun. Ale představy o velkém a malém příspěvku se pozvolna mění. Zatímco před rokem považovalo částku 100 až 200 korun za velký příspěvek více než 30 procent lidí, dnes je to jen 20 procent.

 

Klíčovými argumenty, kterými si neziskové organizace budují důvěryhodné jméno, jsou výsledky a realizované projekty.

 

 

Informace o výzkumu:
Výzkum realizovala společnost InsightLab, která metodou internetového výzkumu CAWI monitorovala ochotu a motivaci přispět na veřejně prospěšné aktivity. Výzkum probíhal v červnu 2018 na reprezentativním výběrovém souboru internetové populace starší 15 let. Do výzkumu bylo kvótním výběrem zahrnuto 500 respondentů.

Aktuality

Malý nebo velký příspěvek?

Aktuality

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.