Nadační fond Albert - GRANTOVÁ VÝZVA BERTÍK POMÁHÁ

Nadační fond Albert vyhlásil opět grantovou výzvu – Bertík pomáhá 2020.  Neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace mohou od 29. 4. do 7. 6. 2019 žádat o finanční prostředky do výše 60 000 Kč.

Celková alokovaná výše pro všechny kraje ČR je  4 000 000 Kč.

 

 

1.    Co je grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2020

 

Grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2020 je určený na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Souvisí s kampaní Bertík pomáhá, která bude probíhat na prodejnách Albert na podzim 2019, ve které zákazníci pomocí žetonků – „bertíků“ budou hlasovat pro podporu regionálních projektů. Celkem bude vybráno 80 projektů k hlasování na prodejnách.

 

2.    Zaměření grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020

 

Aktivity podpořené z grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020  směřují k podpoře rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí.

Grantová výzva je zaměřená na tyto oblasti podpory:

I) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a

mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.

II) Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života

III) Pravidelné preventivní aktivity s dětmi a mládeží s rizikovým chováním 

IV. Psychoterapeutická pomoc dětem a mladým lidem ze sociálně ohroženého prostředí

 

3.    Jak podat žádost o grant?

 

Žadatelé mohou podat žádost o nadační příspěvek do 7.6. 2019. Žádost o nadační příspěvek se vkládá prostřednictvím online systému na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz , sekce Pro Žadatele.

 

NF Albert

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/pages/aktualita_detail.php | /data/www/donorsforum.cz/pages/stnd_aktualne.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |