Půjčkový program Nadace rozvoje občanské společnosti a Poštovní spořitelny už mezi české neziskovky rozdělil 16,5 milionu korun

Program překlenovací pomoci (3P) umožňuje nestátním neziskovým organizacím dosáhnout 

na výhodné překlenovací úvěry. Poštovní spořitelna zároveň eviduje nárůst zájmu o ostatní produkty

 pro neziskovky.

 

Tisková zpráva                                                                                                                                    18. 8. 2011, Praha

 

Česká republika eviduje 70 až 80 tisíc neziskových organizací, přičemž většina z nich je standardními bankovními klienty pouze v rovině běžných spotřebitelských účtů. Současný systém hodnocení bonity nedokáže zohlednit jejich potřebu investic do projektů či vlastního rozvoje, pokud nevlastní majetek, který pokryje rizika spojená s půjčkami a úvěry. Situaci se již třetím rokem snaží měnit Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Poštovní spořitelnou prostřednictvím Programu překlenovací pomoci (3P), který během své pilotní fáze umožnil realizovat evropské i národní projekty již 41 neziskovkám, a v podobě návratných nadačních příspěvků rozdělil takřka 16,5 milionu korun.

 

Důvod pro odlišné postavení neziskovek na bankovním trhu spočívá ve způsobu hodnocení jejich finanční kondice. V drtivé většině případů totiž spadají do kategorie vysoce rizikových úvěrů, a proto nemají možnost - s výjimkou kontokorentu - využívat žádné další bankovní produkty. Mimořádně proto oceňujeme ochotu Poštovní spořitelny vzít na sebe odpovědnost spojenou s tímto jedinečným modelem poskytování peněz. Poštovní spořitelna také přistoupila na zcela výjimečné podmínky úročení, které se pohybují pod hranicí 3 procent, což je ve středoevropském prostoru velmi neobvyklé," říká Alena Beránková, finanční ředitelka NROS. „Například v sousedním Polsku, kde je tradice poskytování úvěrů neziskovkám o mnoho let delší, neexistuje podobný model spolupráce neziskového sektoru a banky, navíc za takových cenových podmínek," dodává Alena Beránková. „Vždy se jedná o soukromou agenturu přímo napojenou na  banku, která půjčky poskytuje za tržní ceny, anebo o spolupráci dvou neziskových organizací - například fondu a zahraničního trustu. Ani tam cenové podmínky nejsou nijak odlišné od těch, které platí pro malé firmy nebo živnostníky."

 

Hlavním cílem programu 3P však není přímá finanční podpora organizacím, ale především vývoj kritérií pro hodnocení úvěrových rizik neziskovek a tvorba standardů pro hodnocení jejich bonity. Spolupráce obou subjektů propojuje pohled finančních specialistů na straně Poštovní spořitelny se znalostí neziskového trhu v České republice na straně NROS. Ta také celý program garantuje. „K naší velké radosti české neziskovky své půjčky spolehlivě vracejí. Doposud mezi nimi evidujeme nulovou delinkvenci, a pokud vše půjde stejně jako doposud, první, tříletá fáze 3P by s tímto skóre měla také skončit," říká Beránková z NROS. „Statistické hodnocení budeme mít k dispozici počátkem měsíce října," uzavírá.

 

Poštovní spořitelna, bankovní partner projektu, který se jako jeden z mála v ČR specializuje na produkty pro české neziskovky, za první půlrok 2011 zaznamenala sedmiprocentní nárůst zájmu
o běžné účty pro neziskové organizace. Také vývoj průměrného zůstatku na klienta se posunul
o 13 procent. „Spořicí účty založené neziskovkami povyrostly o 8 procent, průměrný zůstatek se pak zvýšil o 7 procentních bodů," doplňuje Lenka Machovcová, manažerka segmentu SME Poštovní spořitelny. Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a.s.

 

 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

NROS je jednou z největších tuzemských nadací s téměř dvacetiletou tradicí, která pomáhá rozvíjet občanskou společnost a neziskový sektor. Od svého počátku podpořila téměř 4500 projektů částkou překračující 1,5 miliardy korun. NROS poskytuje nadační příspěvky v rámci grantových programů ze zdrojů Evropské unie a  Evropského hospodářského prostoru, ale i ze zdrojů soukromých či firemních. NROS je jedinou nestátní organizací v ČR, která vlastní certifikaci EDIS na správu a  rozdělování zdrojů z EU. Nejznámější česká sbírka Pomozte dětem! je výsledkem spolupráce NROS a České televize.

 

Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s. Obsluhuje více než 2 miliony zákazníků, kteří si mohou vybrat z nejhustší sítě obchodních míst i moderních přímých obslužných kanálů. Její nová produktová značka ERA přináší jednoduché, srozumitelné a univerzálně dostupné bankovní služby nejširšímu okruhu zákazníků.

 

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.