Mapa dárcovství – snadná orientace v trendech

Důkladná znalost toho, jak daný obor funguje, umožňuje efektivně hájit jeho zájmy a připravovat systémové kroky k tomu, aby se mohl rozvíjet. Data, která průběžně o nadačním a dárcovském sektoru Fórum dárců sbírá, jsou dlouhodobě odborníky velmi sledovaná. Pro dobrou zastřešující komunikaci jsme zvolili formát mapy, která nám dovoluje naše unikátní data přehledně uspořádat, zahrnout do ní informace i z regionů, a zároveň se v ní lze dobře orientovat.

 

Více se můžete dočíst v přiloženém článku:

Aktuality

Mapa dárcovství

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.