Podpora neziskového sektoru od nadací a nadačních fondů v roce 2020 vzrostla o 53 %

25. 11. 2021 – Podle aktuálních průzkumů a analýz, které Fórum dárců realizovalo s agenturou InsighLab, je patrné, že největší nárůst podpory pro veřejně prospěšný sektor pochází od českých nadací a nadačních fondů. Za loňský rok nadace a fondy rozdělily o jednu miliardu korun více než v roce 2019.

 

 

Ačkoliv covid-19 zahýbal českou solidaritou a výrazně ovlivnil společenské činnosti nevedl k výraznému nárůstu podpory neziskového sektoru od individuálních a firemních dárců, jak nám ukazují aktuální čísla z mapy dárcovství. Významným momentem společenské solidarity byla až letošní červnová živelná katastrofa v podobě ničivého tornáda na jižní Moravě, kdy se všichni spojili a v součinnosti pomáhali všemi možnými prostředky postižené oblasti a lidem, kterým tato událost zásadně zasáhla do života. A právě tato efektivní spolupráce napříč obory ukázala, jak je důležitá pro celkový rozvoj dárcovství ve společnosti.

 

„Dárcovství pomoci v tíživé situaci pro činnost nevládních organizací ve prospěch naší země je projevem toho dobrého v nás, sounáležitosti a vzájemnosti občanů v jejich soukromí, i těch, kteří stojí ve vedení dárcovských firem," říká Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu PČR.

 

 

Klíčem k důvěře je transparentnost

 

Budovat a opečovávat důvěru dárců je pro neziskový sektor stabilizačním prvkem, a i když má české dárcovství již dlouhodobou tradici a ze zkušeností i dat víme, že Češi pomáhají rádi, podstatou je udržet důvěru dárců ve veřejně prospěšný sektor, a to jeho transparentností a kredibilitou.

 

Dlouhodobá krize spojená s covidem-19 přinesla řadu úskalí a jedním z nich je problematika nedůvěryhodných sbírek, způsobená výrazným rozmachem sbírek pořádaných pouze v online prostředí. Jestliže v roce 2019 každý desátý člověk během pandemie zaznamenal netransparentní nebo nedůvěryhodnou sbírku, tak v roce 2020 už to byl v průměru každý třetí.

  

V loňském průzkumu, který Fórum dárců provedlo k dopadům koronavirové krize, vyplynulo, že se individuální dárci v období koronakrize soustředili především na sbírky, které reagovaly na aktuální situaci, tedy např. se jednalo o sbírky pro pracovníky v „první linii“, sbírky k zajištění ochranných prostředků apod. U sbírek s jiným zaměřením byl znatelný pokles individuální dárcovské podpory. Obdobná situace byla i u firemních dárců, kteří se také orientovali spíše na projekty související s covidem-19 a své ostatní CSR aktivity, plánované podpory a společné komunikační kampaně omezovali.

 

Letošní průzkum mapující rok 2020 ukazuje, že finanční podpora od individuálních i firemních dárců není vyšší, než tomu bylo v letech před pandemií. Oproti tomu vidíme výrazný posun u českých nadací a nadačních fondů, které v roce 2020 rozdělily o jednu miliardu korun více než v roce 2019 – nárůst je tedy o více než 53 %.

 

"V roce 2020 věnovali dárci na veřejně prospěšné aktivity celkem 10,8 miliardy korun. To je o téměř 3 miliardy více než v roce 2019. Podle zjištění Fóra dárců darovaly 2,8 miliardy nadace a fondy, z čehož nejvíce prostředků rozdělil nadační fond AVAST, a to 579 646 000 Kč. Prostřednictvím DMS pak poslali dárci 57 milionů,“ představuje aktuální čísla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.