Řekli na Dárcovském summitu Fóra dárců

Pavlína Kalousová

„V současnosti se nacházíme na prahu evoluce v mecenášství a dárcovství. Povinností každého z nás je „vracet".  Lidé si začínají uvědomovat, že žijí ve společnosti, která jim umožnila vzdělat se, založit rodinu, vydělat peníze a začínají s ní cítit určitou sounáležitost."  

 

Jindřich Lukavský, zakladatel Nadace Leontinka

 

"K založeni nadace mě vedlo několik faktorů: v první řadě moje snaha pomoci tam,

kde je to třeba. To jsem dělal i před vznikem Leontinky. Zkušenosti a kontakty, které jsem získal za 10 let podnikaní, mi pak dodaly odvahy k založení vlastní nadace. Důležitou roli hrála i má osobní zkušenost se zrakově postiženou dcerou, která dala nadaci jméno i poslaní."

 

 

Martin Roman

„Narodil jsem se do učitelské rodiny. Maminka byla učitelka, stejně jako prarodiče. Proto jsem vždy věděl, že pokud se budu věnovat filantropii, chci se zaměřit na vzdělávání. Společnost stojí z velké části na vzdělaných lidech."

 

Aktuality

Skóre české filantropie vylepšují i děti, které svým čtením pomáhají díky projektu Martina Romana.

Karel Janeček, RSJ Invest

„Lidé se s pomocí korupce snaží dosáhnout nějaký vyšší statut, protože se domnívají, že teprve to jim poskytne spokojenost a radost. Namísto toho, aby se snažili přímo najít tu radost. Myslím, že je dobré o tom mluvit, protože si to snad potom více lidí uvědomí."

 

Aktuality

Na svoje dotazy získali v debatě odpovědi i zástupci neziskových organizací.

Tomáš Jindříšek, OgilvyInteractive

„Při komunikaci není příliš výrazný rozdíl mezi velkými nadacemi a malými neziskovkami. Často jde totiž o nápad a kreativitu, než velikost organizace či jejího rozpočtu. Silou neziskovek jsou především jednorázové aktivity, jako výroční zpráva nebo webové stránky. U komplexní komunikace má řada z nich ještě rezervy."

 

Pavel Doležal

„Profesionální filantropie není o celkovém množství peněz, které dáváte, ale především o přístupu.  O tom, jak ji děláte systematicky, jak ji berete vážně. Filantropii musíte dělat stejně profesionálně, jako děláte byznys."

Aktuality

Na dárcovský summit Fóra dárců přišli diskutovat přední čeští mecenáši

Ondřej Tomas, GfK Czech Republic

„Češi jsou světové jedničky v impulsivní pomoci při katastrofách. Při této příležitosti přispívá polovina Čechů, zatímco evropský průměr je dvacet procent.  K pravidelnému dárcovství se v České republice hlásí pětina obyvatel."

 

Lejla Abbasová, zakladatelka Nadačního fondu Asante Kenya

„Ke změně postoje české veřejnosti k rozvojové pomoci přispělo z velké části to, že lidé více cestují a dostávají se do oblastí, kde jsou konfrontováni s realitou rozvojových států. Někteří z nich pak  vyhledávají neziskové organizace, které v těchto oblastech pomáhají."

Aktuality

Mecenáši diskutovali i mezi sebou

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.