Nadační fond Veolia

Firemní nadace a fondy

Nadační fond Veolia (NF Veolia)

je firemním nadačním fondem pro společnosti skupiny Veolia v České republice a podílí se významně na naplňování jejich společenské odpovědnosti.

NF Veolia je samostatnou právnickou osobou, která má v organizační struktuře skupiny specifické postavení neziskové organizace. Zřizovatelem NF Veolia byla v roce 2003 VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. V roce 2015 došlo v souvislosti se spojením všech obchodních aktivit skupiny Veolia pod jednu značku také k fúzi Nadačního fondu Dalkia Česká republika a Nadačního fondu Veolia. Nástupnickým subjektem se stal NF Veolia.

 

NFV podporuje projekty, které jsou konány ve veřejném zájmu. Ve své činnosti se dlouhodobě zaměřuje zejména na:

 

 

Sídlo:
FLORENTINUM
Recepce D, Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
www.nfveolia.cz
info@nfveolia.cz


Mgr. Vendula Valentová
ředitelka
vendula.valentova@veoliavoda.cz

 

 

 

Firemní nadace a fondy

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.