Správní a dozorčí rada a jejich role v úspěšnosti organizace - Dobročinné odkazy

Konference

Dobročinné odkazy nadacím

 

20. 9. 2011, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha 1

 

Právní rámec toho, co se děje s naším majetkem po naší smrti (Mgr. Jiří Kučera)

 - dědění ze zákona x dědění ze závěti

-  formální náležitosti závěti, typy závěti

-  vydědění

-  odúmrti

-  podmínky nabytí dědictví právnickou osobou - dobročinné odkazy ze závětí

-  dědictví a nový občanský zákoník

 

PR a komunikační stránka fundraisingu ze závětí (Tomáš Krejčí, Asociace komunitních nadací)

-  odkazy nadacím ze závěti - společenský význam, pro a proti, v číslech

-  jak hledat a oslovovat potenciální dárce?

-  jak dále pracovat s potencionálními dárci? - akce, informační materiály...

-  dědictví a nový občanský zákoník

-  praktické tipy: formulace, které lze uvést v závěti; jak správně psát dopis potencionálním dárcům

 

Případové studie a Diskuse

 

Termín: 20. 9. 2011, 9:00 - 12:30

 

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha 1

 

Přihlaste se na seminář na adrese vzdelavani@donorsforum.cz nejpozději do 15. 9.

 

Starší akce

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.